Zpět na seznam

MAPA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Karta

Zobrazení mapy

Na zahajovací obrazovce stiskněte „Menu“ a poté volbu „Navigace“ pro přístup k mapě.

Mapu můžete také otevřít pomocí widgetu „Navigace“.

Na mapě se zobrazuje vaše aktuální poloha a informace, které jste nakonfigurovali (zobrazování POI, počasí, dopravních informací apod.).

Chcete-li se pohybovat po mapě navigace, stiskněte a přidržte mapu a poté posuňte prst po obrazovce v požadovaném směru.

Stiskněte Q pro návrat k Vaší aktuální poloze.

Z bezpečnostních důvodů provádějte tuto manipulaci při stojícím vozidle.

Obrazovka „Mapa“ s probíhající trasou

A Informace o konkrétní jízdě, a to čas příjezdu do cíle, délka zpoždění kvůli dopravním komplikacím a vzdálenost zbývající do začátku další etapy nebo do konečného cíle (v závislosti na parametrech).

Poznámka: stiskněte jednou oblast A, čímž z multimediálního systému vyvoláte zobrazení podrobností o etapách jízdy.

B Informace o dopravní situaci na následujících několika kilometrech. Stiskněte tuto oblast pro zobrazení seznamu právě probíhajících dopravních nehod na trase.

C Funkční menu.

D Zobrazení/Zvětšení:

- stiskněte tlačítko „±“ pro zobrazení předních a zadních tlačítek pro přiblížení a oddálení;

- stiskněte tlačítko Zobrazení, čímž otočíte mapu v pohledu 2D/2D na sever, 3D/3D Inception, „Doprava“.

Poznámka: V závislosti na multimediální obrazovce mohou být tyto funkce odděleny:

- L Zoom „±“;

- M „Zobrazení“.

E Místo a název ulice, kde se nacházíte. Stiskem získáte přístup k dalším funkcím.

F Menu navigačního systému.

G Návrat na předchozí obrazovku.

H Varování při vjezdu do nebezpečné oblasti.

J Panel indikátoru omezení rychlosti.

K Zatímco probíhá navádění po trase, objeví se informace o příštích manévrech a název další ulice na vaší trase. Jedním stiskem ikony reproduktoru aktivujete/ deaktivujete hlasové navádění a zopakujete poslední hlasový pokyn.

N Informace o cestě, například čas vašeho příjezdu, dodatečný čas kvůli dopravní situaci a vzdálenost. Stiskem jednotky zobrazíte etapy trasy.

P Informace o použitých typech silnic (dálnice, placené silnice, autovlak).

Obrazovka „Výpočet trasy“

Q Pokud probíhá navádění po trase, může být tato funkce použita k návratu na probíhající trasu poté, co jste se po mapě pohybovali.

R Zoom: tlačítka zvětšení a zmenšení.

S Funkční menu.

T Stiskem tlačítka „Start“ spustíte vybranou trasu.

Obrazovka „Mapa“ bez probíhající trasy

K návratu na vaši aktuální polohu použijte Q.

Z bezpečnostních důvodů provádějte tuto manipulaci při stojícím vozidle.

Obrazovka „Doprava“

V Zobrazení událostí silničního provozu na mapě nebo v podobě seznamu událostí.

W Během probíhající navigace stiskněte tlačítko „Objet vše“, čímž se vyhnete oblastem s dopravním přetížením.

Rozevírací nabídka bez probíhající trasy

Stiskněte rozevírací menu pro přístup do menu „Nastavení“.

Použijte kartu „Trasa“ k následujícím nastavením:

- „Typ trasy“;

- „Použít objížďku“;

- „Použít silnice s poplatkem“;

- „Použít dálnice“;

- „Použít trajekty“;

- „Použít autovlak“;

- „Automatický návrh navigace“;

- „Cíle sdílené s jinými zařízeními“;

- „Použít silnice s časově omezeným přístupem“;

- „Použít zpoplatněné silnice s dálničním kupónem“;

- „Nežádoucí úsek“;

- „Použít nezpevněnou cestu“.

Použijte kartu „Mapa“ k následujícím nastavením:

- „Barva mapy“;

- „Zobrazení času“;

- „2D/3D pohled na sever, 2D/3D Inception, „Doprava“;

- „Zobrazení dopravní situace“;

- „Rozpoznání dopravních značek“;

- „Automatické přiblížení“;

- „Moje auto“;

- „Zobrazení křižovatky“;

- „Zobrazení bodů zájmu POI“;

- „Zobrazení počasí“.

Rozevírací menu s probíhající trasou

Stiskněte rozevírací menu pro přístup k následujícím menu:

- „Zrušit trasu”;

- „Hlas navigace“;

- „Detaily trasy“;

- „Nastavení“.

„Zrušit trasu“

Zastaví probíhající navigaci.

„Hlas navigace“

Stiskem tlačítka 1 aktivujete či deaktivujete hlasové navádění.

Poznámka: Je-li tato funkce vypnuta, nebude multimediální systém vydávat žádné hlasové navigační pokyny.

Přístup k nastavením „Hlas navigace“ získáte:

- z rozbalovací nabídky C;

- stiskem ovládacích prvků hlasitosti, pokud hlasovou nápovědu vydává multimediální systém.

Poznámka:

- ovládání hlasitosti lze použít pouze pro aktuální zdroj („Hlas navigace“, „Rádio“, „Telefon“);

- ukazatel hlasitosti 2 se zobrazí pouze pro informaci. Nelze jej použít pro nastavení hlasitosti.

Z bezpečnostních důvodů provádějte tuto manipulaci při stojícím vozidle.

„Detaily trasy“

Tato funkce umožňuje zobrazení podrobností aktuální trasy.

Na kartě „Shrnutí“ lze zobrazit adresu začátku cesty, adresu cíle cesty a zvolenou trasu.

Na kartě „Přeh. trasy“ lze zobrazit podrobnosti trasy.

Na kartě „Kroky“ lze zobrazit různé stupně, vzdálenosti a doby trvání každé etapy trasy.

Režim zobrazení

Pomocí tlačítka Zobrazení/Přiblížení a oddálení můžete volit mezi různými režimy zobrazení D.

Zobrazení trasy

Mapa zobrazí celou vaši trasu.

zobrazení 2D

Mapa zobrazí vaši aktuální polohu a otáčí se směrem, kam jedete.

2D/ pohled na sever

Mapa zobrazí vaši aktuální polohu bude otočená na sever.

zobrazení 3D

Mapa zobrazí vaši aktuální polohu na 3D terénu. Automaticky se bude otáčet ve směru jízdy.

zobrazení 3D Inception

(dle vybavení)

Mapa je nakloněna mírně nahoru, aby poskytla výhled na větší vzdálenost. Automaticky se bude otáčet ve směru jízdy.

Navádění

Jakmile je vypočítána trasa, zapne se navigace. Multimediální systém vás navádí po celé trase a informuje vás na každé křižovatce o směru, který máte postupně sledovat.

Krok 1: Příprava

Multimediální systém vás pomocí hlasové navigace informuje, že budete muset brzy provést manévr.

Krok 2: Upozornění

Multimediální systém oznámí, jaký manévr je třeba provést.

např. „po 400 metrech sjeďte na dalším výjezdu“.

Na obrazovce se zobrazí podrobné znázornění nebo 3D obrázek manévru.

Krok 3: Manévr

Multimediální systém ukazuje, jaký manévr je třeba provést.

např. „Na příští odbočce zahněte doprava.“

Po dokončení manévru se mapa opět zobrazí na celé obrazovce.

Poznámka: Pokud nedodržíte doporučení, kudy jet, nebo opustíte vypočítanou trasu, multimediální systém automaticky vypočítá novou trasu.

Jízdní pruh

Displej se automaticky přepne do podrobnějšího zobrazení, aby vás navedl do správného jízdního pruhu pro příští manévr:

- pruh(y) 3 bez směrových šipek: podle vypočtené trasy by řidič neměl jet tímto pruhem;

- pruh(y) 4 se směrovými šipkami: podle vypočtené trasy by řidič měl jet tímto pruhem.

Poznámka: Během manévru se mohou objevit další jízdní pruhy.

„Počasí“

V rozevíracím menu můžete aktivovat nebo deaktivovat zobrazení počasí na mapě.

Multimediální systém informuje o počasí v oblasti okolo vaší polohy nebo cíle, pokud probíhá navádění po trase.

Poznámka: Zobrazení předpovědi počasí vyžaduje aktivaci služeb. Viz kapitola Aktivace služeb.

Stiskněte ikonu počasí 5 a zobrazte si předpověď počasí na následujících několik hodin.

Tyto informace jsou rovněž dostupné z ovládacího prvku „Počasí“.

Silniční omezení

Tato funkce umožňuje zobrazit omezení trasy ve vztahu k vodicím čarám a aktuální konfiguraci vašeho vozidla. Další informace o nastavení parametrů omezení trasy najdete v kapitole „Nastavení navigace“.