Zpět na seznam

HUDBA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menu „Hudba“

V hlavním menu stiskněte „Hudba“, v dalších pak stiskněte tlačítko zkratky v oblasti A.

Toto menu použijte k poslechu hudby z externího zdroje (USB, AUX apod.). Z následujícího seznamu vyberte vstupní zdroj připojený k systému:

- „USB1“ (port USB);

- „USB2“ (port USB);

- „Bluetooth®“;

- „AUX“ (Jack).

Zdroje hudby popsané výše se mohou lišit podle úrovně výbavy. Na multimediální obrazovce se zobrazí pouze dostupné zdroje, ze kterých lze následně vybírat.

Zvláštnost:

- Některé formáty systém nemusí být schopen rozpoznat.

- Používaný USB přenosný disk musí být naformátován ve formátu FAT32 a musí mít minimální kapacitu 8 GB a maximální 64 GB.

Režim přehrávání

B Informace o momentálně přehrávané zvukové stopě (název skladby, jméno umělce, název alba a vzhled obálky, pokud byla přenesena ze zdroje).

1 Zkratka do menu „Navigace“.

2 Zkratka do menu „Telefon“.

3 Název právě přehrávaného zdroje.

4 Zkratka pro seznam audio skladeb tříděný podle kategorií.

5 Délka přehrávání skladby.

6 Přístup k funkčnímu menu.

7 Aktivace/deaktivace opakování přehrávání skladby nebo seznamu skladeb.

8 Otevření aktuálního seznamu skladeb;

9 Krátké stisknutí: přehrání následující skladby.

Dlouhé stisknutí: rychlý posun vpřed.

10 Ukazatel přehrávání právě přehrávané skladby.

11 Pozastavení / pokračování v přehrávání skladby.

12 Krátké stisknutí: návrat na začátek aktuální skladby.

Druhé krátké stisknutí (méně než 3 sekundy po prvním krátkém stisknutí): přehrávání předchozí skladby.

Dlouhé stisknutí: rychlý posun vzad.

13 Aktivace/deaktivace náhodného přehrávání skladeb.

14 Doba přehrávání aktuální skladby.

15 Přístup do zdrojů audia.

Z menu „Hledat“ otevřete seznamy skladeb tříděné podle kategorií („Playlisty“, „Interpreti“, „Alba“, „Podcasty“).

Poznámka: Vybírat lze pouze z dostupných zdrojů. Nedostupné zdroje se na displeji nezobrazí.

Přehrávání můžete řadit podle kategorií („Playlisty“, „Interpreti“, „Alba“, „Podcasty“ atd.).

V průběhu přehrávání skladby můžete:

- přejít k seznamu právě přehrávaných skladeb 8,

- přejít k následující skladbě stisknutím tlačítka 9 nebo dlouhým stisknutím posunout rychle vpřed přehrávanou skladbu;

- pozastavit video stisknutím 11;

- přejít k předchozí skladbě stisknutím tlačítka 12 nebo dlouhým stisknutím přetočit přehrávanou skladbu;

- zobrazit lištu přehrávání 10 a použít ji k výběru typu hudby.

Poznámka: obsah zobrazený na multimediálním displeji se bude lišit v závislosti připojeném vstupním zdroji.

Hudbu lze měnit pomocí ovládacího tlačítka na sloupku volantu.

Režim „Seznam“

Stiskněte tlačítko „Seznam“ a otevřete aktuální seznam skladeb.

Zvláštnost:

- Ve výchozím nastavení systém přehraje všechny skladby.

- Výše popsané seznamy skladeb se liší v závislosti na připojeném vstupním zdroji a jeho obsahu.

Funkční menu 6

V rozbalovací nabídce 6 stiskem „Nastavení zvuku“ otevřete nastavení zvuku (basy, vyvážení, hlasitost/rychlost atd.).

Každý nový vložený přenosný disk USB je analyzován a jeho obraz je uložen v multimediálním systému. Podle kapacity přenosného disku USB lze multimediální obrazovku přepnout do pohotovostního režimu. Počkejte několik vteřin. Používejte výhradně přenosné disky USB, které vyhovují místním legislativním normám.

POUŽÍVÁNÍ FUNKCÍ PŘEHRÁVÁNÍ HUDBY

I když toto video nepopisuje konkrétně vaše vozidlo, uváděné principy jsou zcela shodné