Zpět na seznam

FOTOGRAFIE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menu „Fotografie“

V hlavním menu stiskněte ikonu „Aplikace“ a pak stiskněte kartu „Fotografie“.

Vyberte připojený vstupní zdroj.

Pokud je připojeno několik zdrojů, vyberte pro přístup k fotografiím jeden ze vstupních zdrojů z následujícího seznamu:

- „USB1“ (port USB);

- „USB2“ (port USB).

Zvláštnost:

- systém nemusí rozpoznat některé formáty;

- používaný USB přenosný disk musí být naformátován ve formátu FAT32 a musí mít minimální kapacitu 8 GB a maximální 64 GB.

Prohlížení

Můžete si vybrat mezi zobrazením všech fotografií v prezentaci nebo zobrazením jedné fotografie.

Při prohlížení jedné fotografie můžete:

- otevřete předchozí nebo další fotografii rychlým potažením oblasti náhledu snímku 1;

- přepněte z normálního režimu (upravený) do režimu celé obrazovky stisknutím tlačítka 3 nebo dvojitým kliknutím na oblast náhledu snímku 1;

- otáčet fotografii stisknutím tlačítka 5;

- spustit prezentaci stisknutím tlačítka 4;

- stisknutím 6 se vraťte na předchozí obrazovku.

Prohlížení fotografií je možné pouze ve stojícím vozidle.

„Funkční menu“

Na obrazovce se zobrazením fotografie stiskněte tlačítko 2, tím můžete:

- získat podrobné informace o fotografii (název, typ souboru, datum, umístění atd.);

- nastavit fotografii profilu uživatele a tapetu;

- vstoupit do nastavení.

„Informace“

V tomto menu můžete otevřít informace o fotografii (název, typ, přístupová cesta, velikost, rozlišení).

Poznámka: Pokud potřebujete další informace o kompatibilních formátech fotografií, obraťte se na značkový servis.

„Vybrat profil“

V tomto menu můžete změnit obrázek profilu. Potvrďte stisknutím „OK“, aby se změny uložily.

„Nastavení“

V tomto menu můžete otevřít nastavení prezentace:

- měnit dobu zobrazení každé fotografie v prezentaci,

- zapnout/vypnout efekt animace mezi jednotlivými fotografiemi v prezentaci.

Poznámka: Efekt animace je v prezentaci aktivován ve výchozím nastavení.

Každý nový vložený přenosný disk USB je analyzován a jeho obraz je uložen v multimediálním systému. Podle kapacity přenosného disku USB lze multimediální obrazovku přepnout do pohotovostního režimu. Počkejte několik vteřin. Používejte výhradně přenosné disky USB, které vyhovují místním legislativním normám.

PROHLÍŽENÍ FOTOGRAFIÍ

I když toto video nepopisuje konkrétně vaše vozidlo, uváděné principy jsou zcela shodné