Zpět na seznam

AKTUALIZACE KARTY A SYSTÉMU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menu „Informace“

V menu „Informace“ vyberte kartu „Systém“.

Použijte toto menu k zobrazení různých informací a aktualizujte systémy a navigační mapy.

Aktualizace lze provádět automaticky nebo ručně podle aktuálních možností připojení vozidla či aktualizací aplikací.

Některé aktualizace mohou způsobit, že vaše vozidlo nebude dočasně k dispozici.

Z bezpečnostních důvodů provádějte tuto manipulaci při stojícím vozidle.

Obrazovka „Systémové informace“

1 „Stav aktualizace“;

2 „Aktualizace softwaru“,

3 „Aktualizace mapy“;

4 „Licence“;

5 „Tovární nastavení“.

„Stav aktualizace“ 1

Toto menu vás informuje o aktualizacích různých systémů a navigačních map:

- „Název aktualizace“;

- Aktualizovat stav.

Poznámka: Menu „Stav aktualizace“ 1 je k dispozici, když probíhá aktualizace.

„Aktualizace softwaru“ 2

Toto menu umožňuje:

- zjistit verzi a sériové číslo aktuálního softwaru;

- zjistit datum poslední aktualizace;

- zkontrolovat, zda je k dispozici aktualizace;

- aktualizovat jednotlivé systémy a navigační mapy.

Poznámka: pokud bude k dispozici aktualizace, dostanete upozornění přes „Upozornění“. Přejděte na kapitolu „Správa oznámení“.

V menu Vyhledávání aktualizací 6 můžete získat další dostupnou aktualizaci 7.

Aktualizaci spusťte stisknutím „Instalovat“ 8.

Multimediální systém nabídne aktualizaci softwaru přímo z multimediálního systému stiskem tlačítka „Instalovat“ 8. Aktualizace bude provedena automaticky.

Poznámka: aktualizace lze stáhnout, pouze pokud se vaše vozidlo nachází v zeměpisné oblasti pokryté internetovou sítí.

Postupujte podle pokynů na obrazovce multimediálního systému po zastavení motoru. Po potvrzení instalace stisknutím tlačítka „OK“ můžete vozidlo opustit, není nutné čekat na dokončení aktualizace.

Automatické aktualizace navigačních map.

Pokud je vaše vozidlo vybaveno službami připojení, aktualizace softwaru pro váš multimediální systém a kartu vaší oblíbené země 11 jsou prováděny automaticky při opuštění vozidla. Pravděpodobně budete dostávat informační zprávy o těchto aktualizacích v systému.

Zvláštnost:

- některé aktualizace systému jsou k dispozici pouze na vyžádání u autorizovaného prodejce;

- automatické aktualizace jsou v nabídce po dobu stanovenou dle data prodeje vozidla. Další informace vám sdělí autorizovaný prodejce.

Aktualizace mapy 3

Můžete si zobrazit seznam zemí 9 nainstalovaných v navigačním systému.

Automaticky se aktualizuje pouze země uložená jako oblíbená.

Před aktualizací map nejdříve zkontrolujte, zda máte aktivovány všechny služby vozidla. Viz část „Aktivace služeb“.

V rozbalovací nabídce 10 můžete zobrazit pokyny k aktualizaci mapy pomocí Renault EASY CONNECT Updater.

Změna oblíbené země

Oblíbenou zemi 11 lze změnit jen jednou, a to přes multimediální systém. Pokud si přejete změnit oblíbenou zemi znovu 11, přejděte na adresu https://easyconnect.renault.com a stáhněte si software Renault EASY CONNECT Updater.

Jakmile byla funkce zjištěna, budete si moci nastavit oblíbenou zemi v části Spravovat země.

Poznámka: země nabízená ve výchozím nastavení je země, v níž byly aktivovány služby.

Ruční aktualizace map

U vozidel bez služeb připojení (viz kapitola „Nastavení systému“) lze mapy ručně aktualizovat přes flash disk USB.

Zvláštnost:

- přenosný disk USB musí být naformátovaný jako FAT32 nebo jako NTFS a mít kapacitu nejméně 16GB a maximálně 64GB;

- přenosný disk USB se nedodává společně se systémem.

Mapy aktualizujete přes počítač tak, že přejdete na adresu https://easyconnect.renault.com a poté si stáhnete software Renault EASY CONNECT Updater.

Před aktualizací map musí být vozidlo identifikováno.

Vozidlo je identifikováno pomocí:

- systém VIN;

- virtuální obrázek vozidla pomocí přenosného disku USB.

Aktualizace dle VIN

Z vašeho počítače se připojte k účtu „MY Renault“ přes software Renault EASY CONNECT Updater, a poté vyberte možnost aktualizaceVIN.

Software Renault EASY CONNECT Updater zobrazuje typ možných aktualizací:

- „Aktualizace dokončena“;

- „Aktualizace je k dispozici podle země“.

Poznámka: v seznamu „Aktualizace dostupné podle země“ jsou ukázány pouze země, ve kterých je aktualizace na vybraném vozidle k dispozici.

Vyberte požadovaný typ aktualizace.

Vložte přenosný disk USB s minimální kapacitou 16GB a maximální kapacitou 64GB a stáhněte si do disku USB příslušné aktualizace.

Po stažení dat do přenosného disku USB můžete vyjmout disk USB z počítače a přejít ke svému vozidlu.

Ve vozidle vsuňte flash disk USB do příslušné zdířky USB. Multimediální systém detekuje nové aplikace a automaticky je nainstaluje.

Poznámka: Po vložení přenosného disku USB do zdířky USB ve vozidle nic nedělejte s multimediálním systémem, jeho ovladači ani s vybavením vozidla (telefon, audiosystém, navigace apod.), aby se proces aktualizace nepřerušil.

Po dokončení aktualizace můžete vyjmout disk USB z vašeho vozidla.

Tento proces aktualizace se provádí se spuštěným motorem.

Každý nový vložený přenosný disk USB je analyzován a jeho obraz je uložen v multimediálním systému. Podle kapacity přenosného disku USB lze multimediální obrazovku přepnout do pohotovostního režimu. Počkejte několik vteřin. Používejte výhradně přenosné disky USB, které vyhovují místním legislativním normám.

Aktualizace vytvořením virtuálního obrazu vašeho vozidla pomocí přenosného disku USB

Ve vašem vozidle vložte disk USB s minimální kapacitou 16GB a maximální kapacitou 64GB do USB portu vašeho vozidla a počkejte 10 sekund (ujistěte se, že není připojený žádný jiný USB disk).

Multimediální systém poté uloží virtuální obrázek vašeho vozidla na disk USB, který umožní softwaru Renault EASY CONNECT Updater identifikovat dostupné aktualizace pro příslušný navigační systém.

Po pořízení virtuálního obrázku vyjměte disk USB z USB portu vašeho vozidla a přejděte k počítači.

Z vašeho počítače se přihlaste do vašeho účtu „MY Renault“ přes software Renault EASY CONNECT Updater. Poté vložte disk USB obsahující virtuální obraz vašeho vozidla.

Software Renault EASY CONNECT Updater zobrazuje typ možných aktualizací:

- „Aktualizace dokončena“;

- „Aktualizace je k dispozici podle země“.

Poznámka: v seznamu „Aktualizace dostupné podle země“ jsou ukázány pouze země, ve kterých je aktualizace na vybraném vozidle k dispozici.

Vyberte aktualizace, které chcete nainstalovat do multimediálního systému, a stáhněte si tyto aktualizace do přenosného disku USB.

Po stažení dat do přenosného disku USB můžete vyjmout disk USB z počítače a přejít ke svému vozidlu.

Ve vozidle vsuňte flash disk USB do příslušné zdířky USB. Multimediální systém detekuje nové aplikace a automaticky je nainstaluje.

Poznámka: Po vložení přenosného disku USB do zdířky USB ve vozidle nic nedělejte s multimediálním systémem, jeho ovladači ani s vybavením vozidla (telefon, audiosystém, navigace apod.), aby se proces aktualizace nepřerušil.

Tento proces aktualizace se provádí se spuštěným motorem.

AKTUALIZAČNÍ FUNKCE (SYSTÉM A MAPY)

I když toto video nepopisuje konkrétně vaše vozidlo, uváděné principy jsou zcela shodné