Zpět na seznam

AKTIVACE SLUŽEB

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Aktivace služeb

Aby připojené služby vašeho vozidla fungovaly (aktuální dopravní informace, vyhledávání bodu zájmu on-line, dálkové ovládání vozidla ze smartphonu atd.), je třeba je nejprve aktivovat.

Aktivace služeb umožní i aktualizaci systému a map. Přejděte na kapitolu „Aktualizace systému a map“.

Poznámka: Služby jsou po určitou dobu od dodání vašeho vozidla zdarma.

Pokud nejsou služby připojení aktivovány, nabídne vám multimediální systém jejich aktivaci a schválení sběru dat stisknutím tlačítka „Aktivovat“ 1.

Multimediální systém vás prostřednictvím uvítací obrazovky informuje, že služby připojení se aktivovaly správně.

Sběr dat

Aby služby fungovaly, vaše vozidlo shromažďuje údaje o poloze vozidla a jeho provozním stavu.

Další informace získáte stisknutím tlačítka „Bližší informace“ 2.

Tato data mohou být sdílena s našimi partnery a poskytovateli služeb.

Tyto údaje jsou osobního charakteru.

Dočasné pozastavení sběru dat

Sběr dat ve vozidle lze dočasně pozastavit.

Za tímto účelem nastavte při startování vozidla na uvítací obrazovce sběr dat na „OFF“.

Sdílení dat můžete kdykoli přerušit v menu „Nastavení“ na kartě „Systém“, v menu „Správce zařízení“ na kartě „Data“ nebo stisknutím ikony úrovně příjmu 3.

Služby budou zakázány s výjimkou povinných bezpečnostních funkcí týkajících se automatického nouzového volání v případě nehody.

Ochrana dat

Vaše data se shromažďují prostřednictvím vozidla. Zpracovává je výrobce, který jedná jako zpracovatel, v souladu s platnými předpisy.

Vaše osobní údaje mohou být použity pro:

- zlepšování a optimalizace vozidla a souvisejících služeb;

- zlepšení zážitku z jízdy nebo doby strávené ve vozidle;

- zvýšení bezpečnosti silničního provozu a prediktivní údržby;

- automatické asistenci řízení;

- nabídce služeb s přidanou hodnotou týkajících se vozidla.

Další informace o používání údajů a vašich právech naleznete na webu https://easyconnect.renault.com.

Vypršení platnosti služeb

Služby jsou aktivovány po omezenou dobu. Po uplynutí této doby služby přestanou fungovat. Informace k jejich obnovení naleznete v kapitole Zakoupení a obnovení služeb.

Výrobce provádí všechna nezbytná opatření k zajištění zpracování vašich osobních údajů v naprostém bezpečí.