Zpět na seznam

ZADNÍ STĚRAČE, OSTŘIKOVAČE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Y Zadní stěrač

Při zapnutém zapalování otáčejte kroužkem 3 na páčce 1, až se symbol dostane proti označovací tečce 2

- vypnuto;

- přerušované stírání.

Stěrač se mezi cykly na několik vteřin zastaví. Frekvence stírání je závislá na rychlosti vozidla;

- pomalé souvislé stírání.

Pro vypnutí funkce znovu otočte kroužkem 3.

Poznámka: při mytí v automatické myčce vraťte kroužek 3 na páčce stěrače 1 do horní polohy, čímž automatické stírání vypnete.

Dodržujte doporučení užívání.

Nepoužívejte rameno stěrače pro otevření nebo zavření dveří zavazadlového prostoru.

Před každým zásahem na zadním skle (mytí vozidla, odmrazování, čištění atd.) uveďte páčku 1 do polohy vypnutí.

Riziko zranění a/nebo poškození.

Účinnost stírátka stěrače

Kontrolujte stav stírátek stěračů. Jejich životnost závisí na Vás:

- musí zůstat čistá: čistěte proto stírátka a zadní sklo pravidelně mýdlovou vodou;

- stěrač nepoužívejte, pokud je zadní sklo suché;

- pokud byl stěrač delší dobu mimo provoz, odlepte jej od zadního skla.

V každém případě je ihned vyměňte, pokud si všimněte, že jejich účinnost klesá - přibližně jednou za rok (odkazujeme vás na odstavec „Stírátka stěračů: výměna“ v části 5).

Na co dát pozor při používání stěračů

- Za mrazivého či sněživého počasí očistěte před spuštěním stěrače sklo (riziko přehřátí motoru);

- ujistěte se, že pohybu stírátka nebude bránit žádný předmět.

Aktivace/deaktivace zadního stěrače

Zařazení zpětného chodu automaticky spustí přerušované stírání zadního stěrače (pokud jsou v chodu přední stěrače). Pokud je vaše vozidlo vybaveno menu osobního nastavení vozidla, můžete zvolit aktivaci nebo deaktivaci této funkce. Za tímto účelem přejděte na odstavec „Menu osobního nastavení vozidla“ v kapitole 1, funkce „Zadní stírání při zpětném chodu“:

U vozidel, která nemají menu osobního nastavení vozidla, nechte funkci deaktivovat ve značkovém servisu.

Pokud jsou na zadním okně překážky (nečistoty, sníh, apod.), stěrač se pokouší všechny překážky smést. Pokud některá překážka brání pohybu stírátka, může se stěrač zastavit. Odstraňte překážku, vyčkejte zhruba 30 sekund a znovu spusťte stěrač páčkou stírání.

Opatření

- V případě námrazy před prvním spuštěním stěračů zkontrolujte, zda stírátka nejsou přilepená. Pokud spustíte stěrač, když je stírátko přimrazeno ke sklu, může dojít k poškození stírátka i motoru stěrače.

- Neuvádějte stěrače do provozu, pokud je sklo suché. Došlo by k předčasnému opotřebení nebo poškození stírátek.

p Zadní stěrač a ostřikovač

Zapněte zapalování, dlouze zatáhněte za páčku 1 a pak ji uvolněte.

Delší stisk spustí vedle ostřikovače i trojí pohyb zadního stěrače tam a zpět, po kterém následuje po několika sekundách ještě pohyb čtvrtý.