Viz odstavec „Bezpečnostní pásy“ v kapitole 1.

Order: 
370
Image: 
Model: