Viz odstavec „Bezpečnost dětí: deaktivace/aktivace airbagu spolujezdce vpředu“ v kapitole 1.

Order: 
350
Image: 
Model: