Viz odstavec „Bezpečnost dětí: deaktivace/aktivace airbag u spolujezdce vpředu“ v kapitole 1.

Order: 
360
Image: 
Model: