Zpět na seznam

FUNKCE STOP AND START

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Tento systém umožňuje snížit spotřebu paliva a množství výfukových plynů způsobujících skleníkový efekt. Po rozjetí vozidla se systém automaticky aktivuje. V závislosti na vozidle systém za jízdy zastaví motor (přepnutí do pohotovostního režimu), když vozidlo zastaví nebo když se pohybuje pomalou rychlostí (dopravní zácpa, světelná křižovatka atd.).

Podmínky pro uvedení do pohotovostního režimu

Vozidlo před posledním zastavením jelo.

Pro vozidla vybavená automatickou převodovkou:

- převodovka je v poloze D, M nebo N;

a

- pedál brzdy je sešlápnutý (dostatečně silně);

Pokud kontrolka bliká a na přístrojové desce se zobrazí zpráva „Sešlápnout pedál brzdy“, znamená to, že brzdový pedál není dostatečně sešlápnut;

a

- pedál akcelerace není sešlápnutý;

a

- pokud je rychlost vozidla nulová po dobu přibližně jedné sekundy nebo (v závislosti na vozidle) pokud je rychlost vozidla nižší než přibližně 5 km/h.

Motor zůstává v pohotovostním režimu, pokud je převodovka v poloze P anebo v poloze N se zataženou parkovací brzdou, brzdový pedál je uvolněný.

Pro vozidla vybavená manuální převodovkou:

- převodovka je na neutrálu;

Pokud kontrolka bliká a na přístrojové desce se zobrazí zpráva „Zařadit Neutrál“, znamená to, že je třeba nastavit řadicí páku do neutrální polohy.

a

- spojkový pedál je volný;

a

- Rychlost vozidla je nižší než cca 5 km/h.

U všech vozidel:

Kontrolka na přístrojové desce se rozsvítí a upozorní Vás na pohotovostní režim motoru.

Vybavení vozidla zůstává během pohotovostního režimu motoru plně funkční.

Přepne-li se motor do pohotovostního režimu, posilovač řízení nemusí fungovat.

V takovém případě začne opět fungovat, jakmile se motor přepne z pohotovostního režimu nebo rychlost vozidla překročí přibližně 1 km/h (z kopce, na svahu atd.).

Když je motor v pohotovostním režimu, nezatáhne se automatická parkovací brzda automaticky (podle typu vozidla).

Neuvádějte vozidlo do pohybu, pokud je motor ve volnoběhu (na přístrojové desce se rozsvítí kontrolka ).

Než vystoupíte z vozidla, MUSÍ být motor vypnutý (nikoliv v pohotovostním režimu): SPUŠTĚNÍ, ZASTAVENÍ MOTORU.

Zabránění uvedení motoru do pohotovostního režimu

V určitých situacích, jako například uprostřed křižovatky, lze při aktivovaném systému nechat motor v běhu, aby bylo možné rychle vyjet.

Pro vozidla vybavená automatickou převodovkou:

udržujte vozidlo v klidu mírným sešlapováním brzdového pedálu.

Pro vozidla vybavená manuální převodovkou:

nechte spojkový pedál zcela sešlápnutý.

K doplnění paliva je třeba motor zastavit (a nepřepínat do pohotovostního režimu): motor je NUTNÉ zastavit SPUŠTĚNÍ, ZASTAVENÍ MOTORU.

Ukončení pohotovostního režimu motoru

Pro vozidla vybavená automatickou převodovkou:

- při otevření dveří řidiče;

nebo

- když není bezpečnostní pás řidiče zapnutý;

nebo

- brzdový pedál je uvolněn a je zařazena poloha D nebo M (podle typu vozidla);

nebo

- brzdový pedál je uvolněn při zařazeném převodovém stupni N s uvolněnou ruční brzdou;

nebo

- brzdový pedál je znovu sešlápnut při zařazeném převodovém stupni P nebo N se zataženou ruční brzdou;

nebo

- je zařazen převodový stupeň R;

nebo

- je sešlápnut plynový pedál;

nebo

- řadicí páka je v ručním režimu přesunuta do polohy + nebo -.

Funkce „AUTOHOLD“ aktivována FUNKCE „AUTOHOLD“, brzdový pedál je možné uvolnit zachovat pohotovostní režim motoru.

Pro opuštění pohotovostního režimu motoru s uvolněným brzdovým pedálem sešlápnete pedál akcelerace.

Pro vozidla vybavená manuální převodovkou:

- při otevření dveří řidiče bez zařazeného rychlostního stupně a s uvolněným spojkovým pedálem;

nebo

- když rozepněte bezpečnostní pás, bez zařazeného rychlostního stupně a uvolněným spojkovým pedálem;

nebo

- převodovka je na neutrálu a je lehce sešlápnut spojkový pedál;

nebo

- zařazený rychlostní stupeň a pedál spojky zcela stisknutý.

Zvláštnost: v závislosti na typu vozidla se na přístrojové desce na několik sekund zobrazí kontrolka Ä, pokud vypnete zapalování, když je motor v pohotovostním režimu.

Pro vozidla vybavená mechanickou převodovkou:

opětovné startování se může přerušit, pokud je pedál spojky uvolněn příliš rychle a je zařazen rychlostní stupeň.

Podmínky pro neuvedení motoru do pohotovostního režimu

Některé podmínky nedovolují systému uvést motor do pohotovostního režimu, na příklad:

- dveře u řidiče nejsou zavřené;

- bezpečnostní pás řidiče není zapnutý;

- zpětný chod byl zařazen;

- kapota motoru není zavřená;

- venkovní teplota je příliš nízká nebo vysoká;

- akumulátor není dostatečně nabitý;

- rozdíl mezi vnitřní teplotou ve vozidle a nastavenou hodnotou teploty automatické klimatizace je příliš velký;

- parkovací asistent je právě aktivní;

- nadmořská výška je příliš vysoká;

- sklon je příliš prudký pro vozidla vybavená automatickou převodovkou;

- Je aktivována funkce „Dobrý výhled“ AUTOMATICKÁ KLIMATIZACE: Ovládání A;

- teplota motoru není dostatečná;

- systém odstraňování emisí se regeneruje;

-...

Kontrolka se rozsvítí na přístrojové desce a upozorní vás, že motor nelze uvést do pohotovostního režimu.

Na přístrojové desce se může zobrazit kontrolka spolu se zprávou:

- „Optimalizace dobíjení aku.“ k upřednostnění nabíjení akumulátoru;

- „Priorita tepelné pohody ve voze“ k upřednostnění klimatizace;

- „Upřednostnění běžícího motoru“ k upřednostnění činnosti motoru.

Deaktivujte funkci Stop and Start při jakémkoliv zásahu do motorového prostoru.

Zvláštnosti automatického opětovného spouštění motoru

Za určitých podmínek může motor bez zásahu řidiče znovu nastartovat pro zajištění vaší bezpečnosti a vašeho pohodlí.

K tomu může dojít, když:

- venkovní teplota je příliš nízká nebo vysoká;

- Je aktivována funkce „Dobrý výhled“ AUTOMATICKÁ KLIMATIZACE: Ovládání A;

- akumulátor není dostatečně nabitý;

- rychlost vozidla je vyšší než 5 km/h (jízda z kopce,...);

- opakované sešlápnutí pedálu brzdy nebo potřeba fungování brzdného systému;

-...

Kontrolka na přístrojové desce rozsvícením upozorní na automatické restartování motoru.

Na přístrojové desce se může zobrazit kontrolka spolu se zprávou:

- „Optimalizace dobíjení aku.“ k upřednostnění nabíjení akumulátoru;

- „Priorita tepelné pohody ve voze“ k upřednostnění klimatizace;

- „Upřednostnění běžícího motoru“ k upřednostnění činnosti motoru.

Deaktivace, aktivace funkce

Stisknutím tlačítka 1 funkci deaktivujete. Na přístrojové desce se objeví zpráva „Stop & Start neaktivní“ a rozsvítí se kontrolka zapalování 1.

Dalším stisknutím se systém znovu aktivuje. Na přístrojové desce se zobrazí zpráva „Stop & Start aktivní“ a spínač 1 zmizí.

Systém se automaticky znovu aktivuje při každém nastartování vozidla pomocí tlačítka start. SPUŠTĚNÍ, ZASTAVENÍ MOTORU.

Provozní závady

Když se na přístrojové desce objeví zpráva „Zkontrolovat Stop & Start“ spolu s rozsvícením spínače 1, znamená to, že je systém deaktivován.

Obraťte se na značkový servis.

Zvláštnost: pokud je motor v pohotovostním stavu, lze jej automaticky znovu nastartovat stisknutím spínače 1.

Než vystoupíte z vozidla, MUSÍ být motor vypnutý (nikoliv v pohotovostním režimu): SPUŠTĚNÍ, ZASTAVENÍ MOTORU.