DISPLEJE A UKAZATELE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Přístrojová deska A

Osvětlení se zapne při zapnutí zapalování. Rozsvícení některých kontrolek je doprovázeno zprávou.

U některých vozidel si přístrojovou desku můžete uživatelsky upravit nastavením obsahu a různých barev podle vlastní volby.

Prostudujte si návod k vybavení.

Tachometr 1

V závislosti na zvoleném stylu se zobrazení liší.

Zvukový signál překročení nastavené rychlosti

V závislosti na typu vozidla a zemi se zobrazí kontrolka a zazní zvukový signál. Tento zvukový signál se ozve, jakmile jede vozidlo rychlostí nad 120 km/h. Kontrolka zůstává svítit, dokud vozidlo jede rychlostí nad 120 km/h.

Otáčkoměr 2

(stupnice ×1000)

Zobrazí se různým způsobem podle uživatelského nastavení přístrojové desky. V závislosti na zvoleném stylu se nemusí zobrazit.

Ukazatel stylu jízdy 3 DOPORUČENÍ STYLU JÍZDY, JÍZDA EKO

Počitadlo celkové ujeté dráhy 4 PALUBNÍ POČÍTAČ: jízdní parametry

Palubní počítač 5 PALUBNÍ POČÍTAČ: obecné údaje

Předpokládaný dojezd se zbývajícím palivem 6

Hodnota je zobrazena po ujetí 400 metrů. PALUBNÍ POČÍTAČ: jízdní parametry.

Multimediální informace 7

Můžete zobrazit informace na multimediálním displeji (kompas, telefon, navigace, atd.).

Více informací naleznete v uživatelské příručce multimediálního zařízení.

Ukazatel teploty chladicí kapaliny 9

Při normálním provozu musí být ručička 9 před oblastí 8. Může se jí přiblížit pouze při „intenzivním“ provozu. Výstraha je signalizována až rozsvícením kontrolky ®, zobrazením zprávy na přístrojové desce a pípnutím.

Ukazatel hladiny paliva 10

Je-li hladina na minimu, začne oranžově blikat kontrolka M zabudovaná do ukazatele a současně zazní zvukový signál. Rychle doplňte.

Přístrojová deska B

Osvětlení se zapne při zapnutí zapalování. Rozsvícení některých kontrolek je doprovázeno zprávou.

U některých vozidel si přístrojovou desku můžete uživatelsky upravit nastavením obsahu a různých barev podle vlastní volby.

Prostudujte si návod k vybavení.

Ukazatel teploty chladicí kapaliny 11

Při normálním provozu musí být ručička 11 před oblastí 12. Může se jí přiblížit pouze při „intenzivním“ provozu. Výstraha je signalizována až rozsvícením kontrolky ®, zobrazením zprávy na přístrojové desce a pípnutím.

Tachometr 13

V závislosti na zvoleném stylu se zobrazení liší.

Zvukový signál překročení nastavené rychlosti

V závislosti na typu vozidla a zemi se zobrazí kontrolka a zazní zvukový signál. Tento zvukový signál se ozve, jakmile jede vozidlo rychlostí nad 120 km/h. Kontrolka zůstává svítit, dokud vozidlo jede rychlostí nad 120 km/h.

Otáčkoměr 14

(stupnice ×1000)

Zobrazí se různým způsobem podle uživatelského nastavení přístrojové desky. V závislosti na zvoleném stylu se nemusí zobrazit.

Ukazatel stylu jízdy 15 DOPORUČENÍ STYLU JÍZDY, JÍZDA EKO

Multimediální informace 16

V závislosti na typu vozidla můžete zobrazit informace na obrazovce multimédií (kompas, telefon, navigace atd.).

Více informací naleznete v uživatelské příručce multimediálního zařízení.

Předpokládaný dojezd se zbývajícím palivem 17

Hodnota je zobrazena po ujetí 400 metrů. PALUBNÍ POČÍTAČ: jízdní parametry.

Počitadlo celkové ujeté dráhy 18 PALUBNÍ POČÍTAČ: jízdní parametry

Palubní počítač 19 PALUBNÍ POČÍTAČ: obecné údaje

Ukazatel hladiny paliva 20

Je-li hladina na minimu, začne oranžově blikat kontrolka M zabudovaná do ukazatele a současně zazní zvukový signál. Rychle doplňte.

Head-up displej 21

Displej zobrazí podrobnosti o řízení a informace navigačního systému z přístrojové desky a o multimediálním displeji.

Pokud je jím vozidlo vybaveno, rozloží se při spuštění motoru a zatáhne se zpět při vypnutí motoru.

Informace o přístupu k nastavení head-up displeje naleznete v návodu k multimediálnímu systému.

Seřízení výšky informací na displeji

V závislosti na poloze řidiče můžete zvýšit nebo snížit informace na displeji.

Nastavení světelnosti displeje

Můžete regulovat nastavení světelnosti (režim den nebo režim noc):

- automaticky: jas se mění podle světla kolem vozidla.

- ručně: světelnost se automaticky přepne s rozsvícením/zhasnutím světel.

V obou případech se režim den mění v závislosti na vnější světelnosti.

Nikdy se nesnažte otevřít nebo zavřít displej nad hlavou s použitím manuální síly.

Dobrá viditelnost informací může být ovlivněna:

- polohou sedadla;

- přítomností předmětu na otevřeném displeji;

- polarizací některých brýlových skel;

- extrémními klimatickými podmínkami (déšť, sníh, velmi silné sluneční záření...).

Z bezpečnostních důvodů provádějte tato nastavení při stojícím vozidle.

V případě rozporů v informacích mezi přístrojovou deskou, head-up displejem a multimediálním displejem se řiďte informacemi zobrazenými na přístrojové desce.

Provozní závady

V případě poruchy (displej se nevysune při spuštění motoru, nebo se při běžícím motoru zasune následkem nárazu předmětu na displej):

- zastavte/spusťte motor;

nebo

- na multimediálním displeji změňte nastavení vysouvání displeje.

Pokud problém přetrvává, obraťte se na značkový servis.

Výstraha minimální hladiny oleje v motoru

Při spouštění motoru vás ukazatel na palubním desce upozorní jakmile je dosažena minimální hladina oleje. HLADINA MOTOROVÉHO OLEJE: obecné údaje.

Při první výstraze ji můžete odstranit stisknutím spínače 22OK“.

Následující výstrahy automaticky zmizí během cca 30 sekund.

Přístrojová deska pracující v mílích

(možnost přepnout na km/h)

Informace o výběru jednotky naleznete v návodu k multimediálnímu systému.

Poznámka: V obou případech se po přerušení napájení z akumulátoru palubní počítač automaticky vrátí k původně používané jednotce.

Pro přechod na režim s předchozí měrnou jednotkou postupujte stejným způsobem.

Více informací naleznete v uživatelské příručce multimediálního zařízení.

Bez ohledu na to, zda je displej zasunutý nebo vysunutý, nesmí být na něj nebo v jeho blízkosti položen žádný předmět.

Pro čištění displeje nepoužívejte rozpouštědla, detergenty ani drsné hadříky.

Používejte výhradně mikrovlnné utěrky.