Zpět na seznam

VYTOČENÍ ČÍSLA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menu „Vytočit číslo“

Volání se zadáním čísla

Na zahajovací obrazovce stiskněte „Nabídka“, „Telefon“ nebo ve kterémkoli menu stiskněte zástupce 1 a poté „Vytočit číslo“. Zobrazí se numerická klávesnice pro vytočení čísla.

Zadejte pomocí klávesnice A požadované číslo a stiskněte „Hovor“ pro zahájení hovoru.

Hlasová schránka

Do hlasové schránky přejdete stisknutím klávesy 2.

Pokud není hlasová schránka nakonfigurována, zobrazí se obrazovka konfigurace. Na numerické klávesnici A zadejte číslo své hlasové schránky a potvrďte je.

Z bezpečnostních důvodů provádějte tyto úkony při stojícím vozidle.

Zadání čísla pomocí hlasového ovládání

Můžete vytočit číslo na klávesnici telefonu v multimediálním systému nebo pomocí hlasového ovládání vestavěného do multimediálního systému. Za tímto účelem:

- Stiskněte tlačítko hlasového ovládání pro zobrazení hlavního menu hlasového ovládání.

- Jakmile zazní zvukový signál, řekněte „Telefon“.

- nadiktujte telefonní číslo, které chcete volat.

Poznámka: Doporučujeme diktovat čísla po jednom nebo po dvou.

- Systém zobrazí zadané číslo, řekněte „Hovor“ pro volání na dané číslo, nebo „Odstranit“/„Začít znovu“ pro nadiktování jiného čísla.

Pomocí hlasového ovládání zadejte celé číslo.

Když začněte zadávat telefonní číslo pomocí klávesnice integrované v multimediálním systému:

- Stiskněte tlačítko hlasového ovládání.

- Po zaznění zvukového signálu dořekněte zbývající číslice telefonního čísla nahlas, nebo řekněte „Hovor“, pokud jste již zadali celé číslo a chcete zahájit hovor.

Poznámka: Více informací o využívání funkce rozpoznání hlasu naleznete v kapitole „Používání hlasového rozpoznání“.