Zpět na seznam

VÝPIS VOLÁNÍ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menu „Záznamy hovorů“

Přístup do výpisu volání

Chcete-li zobrazit historii volání, stiskněte na zahajovací obrazovce „Nabídka“, „Telefon“ nebo ve kterémkoli menu zástupce 4 a poté možnost „Záznamy hovorů“.

Seznam volání řadí volání do čtyř kolonek:

1 všechny hovory (přijaté, odchozí, zmeškané);

2 přijaté hovory,

3 zmeškané hovory,

5 k odchozím hovorům.

U každého seznamu jsou kontakty seřazeny chronologicky od posledního po nejstarší.

Pohyb v seznamu volání

Stiskněte požadovanou kolonku pro prohlížení jejího obsahu.

Přejeďte obrazovku směrem nahoru nebo dolů pro procházení seznamu hovorů.

Aktualizace seznamu volání

Stiskněte 6 a vyberte „Aktualizovat seznam“. O aktualizaci údajů Vás informuje zpráva.

Vyhledávání kontaktů

Stiskněte „Hledat“ pro zobrazení virtuální klávesnice. Můžete vyhledávat kontakt zadáním jeho jména na klávesnici.

Émettre un appel depuis l’historique des appels

Stiskněte jednu ze čtyř výsečí, a potom vyberte kontakt nebo číslo, které chcete volat. Hovor je automaticky spuštěn.

Z bezpečnostních důvodů provádějte tyto úkony při stojícím vozidle.

Jak prohlížet seznam telefonních hovorů?