Zpět na seznam

VIDEO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menu „Multimédia“

Chcete-li získat přístup k videím, stiskněte v hlavním menu tlačítko „Multimédia“, „Video“ a poté z následujícího seznamu vyberte vstupní zdroj, který je připojen k systému:

- „USB-1“ (port USB);

- „USB-2“ (port USB);

- „SD“ (karta SD).

Zvláštnost:

- některé formáty mohou být nečitelné a výše popsané vstupní zdroje se mohou lišit;

- přenosný disk USB (nebo karta SD) musí být naformátovaný ve formátu FAT32, musí mít minimální kapacitu 8GB a maximální kapacitu 32GB;

- informace o kompatibilních formátech videa Vám poskytne značkový servis.

„Video“

Prohlížení

Během prohlížení videa můžete:

- přejít k předchozímu videu stisknutím 1. Během prohlížení videa stiskněte 1 pro spuštění videa od začátku nebo stiskněte dlouze pro rychlé přetočení na začátek.

- pozastavit video stisknutím 3;

- přejít na následující video stisknutím 4 nebo dlouhým stisknutím 4 provést rychlé přetočení přehrávaného videa vpřed;

- přepnout video na celou obrazovku stisknutím 5;

- používat lištu přehrávání 2.

Přehrávání videa je možné pouze ve stojícím vozidle.

„Nastavení“

V menu „Nastavení” je možné zvolit typ zobrazení: Běžné (přizpůsobené), či na celou obrazovku. Stiskněte 6 pro potvrzení a návrat na předchozí obrazovku.

„Světlost“

Během prohlížení videa stiskněte „Světlost“ pro nastavení jasu displeje. Zobrazí se ovládací lišta, na které můžete provést nastavení. Když stisknete obrazovku mimo lištu, lišta zmizí a budete moci pokračovat v přehrávání videa.

Funkční menu 7

Během prohlížení videa stiskněte „7“ pro:

- získejte podrobné informace o videu (název, žánr, datum atd.);

- vstoupit do nastavení.

Každý nový vložený přenosný disk USB je analyzován a jeho obraz je uložen v multimediálním systému. Podle kapacity přenosného disku USB lze multimediální obrazovku přepnout do pohotovostního režimu. Počkejte několik vteřin. Používejte výhradně přenosné disky USB, které vyhovují místním legislativním normám.

Jak prohlížet fotografie nebo přehrávat videa z karty SD?