Zpět na seznam

UŽIVATELSKÁ NASTAVENÍ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menu „Nastavení uživatele“

V menu „Vozidlo“ vyberte „Nastavení uživatele“.

Toto menu umožňuje aktivovat/deaktivovat následující možnosti:

- „Aut. zam. dveří při jíždě”;

- „Použití karty handsfree: otevřít/zavřít”: Umožňuje bezdotykové otvírání a zavírání dveří. Další informace o bezdotykovém režimu naleznete v uživatelské příručce k vozidlu;

- „Kontextová nastavení”: Seřízení proveďte stisknutím „+” nebo „-”;

- „Interní uvítací zvuk”;

- „Externí uvítání“;

- „Automatické vnitřní osvětlení”;

- „Zadní stěrač při zařazené zpátečce”: Spuštění zadního stěrače při zařazení zpětného chodu.

Poznámka: : Tato možnost funguje pouze, pokud jsou zapnuté přední stěrače.

- „Indikátor stylu řízení“.

Pro vynulování všech funkčních nastavení stiskněte 1, a poté „Resetovat“.

APPS

Systém

Jak změnit profilovou fotografii?

Jak používat kontextovou nabídku nastavení v oblasti vozidla?