Zpět na seznam

TRASA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menu „Itinerář“

Na zahajovací obrazovce stiskněte „Nabídka“ > „Navigace“ > NAV > „Trasa“ pro přístup do následujících menu:

- „Upravit trasu”;

- „Zrušit trasu”;

- „Provoz na trase”;

- „Vynechání”;

- „Přehled”;

- „Volby trasy”.

Pokyny týkající se navigace

Použití navigačního systému v žádném případě nenahrazuje odpovědnost ani ostražitost řidiče při řízení vozidla.

„Upravit trasu”

Poznámka: Toto menu je dostupné pouze pokud je uložená nějaká trasa. Pokud není uložena žádná trasa, můžete ji vytvořit pomocí funkce „Nová trasa“.

Určení počátečního bodu

Pro zadání počátečního bodu trasy stiskněte 1, „Nastavit začátek“ a potom „Nastavit nový bod“.

Místo definujte stejným způsobem, jako když máte zadat cíl cesty. Ve výchozím nastavení je počátečním bodem Vaše GPS aktuální poloha.

Po nastavení výchozí polohy můžete simulovat trasu, která vás dovede k cíli. Stiskněte tlačítko „Jet“. Po naplánování trasy stiskněte ve vyskakovacím menu možnost „Simulovat trasu“.

Přidat cíl

Pro určení nového cíle stiskněte 3, poté vložte požadovaný cíl cesty. Můžete vybrat bod zájmu (BZ) tak, jak bylo popsáno výše.

Přidat etapu

Stisknutím tlačítka 4 mezi počátečním a cílovým bodem můžete podél trasy přidávat etapy (např. pokud chcete projet určitým místem, protože potřebujete někoho vyzvednout). Místo definujte stejným způsobem, jako když máte zadat cíl cesty. Systém vypočítá novou trasu, která před dosažením cíle prochází zvolenými průjezdními body.

Funkční menu 2

Funkční menu 2 umožňuje přístup k následujícím funkcím:

- Vybrat a odstranit: Tato funkce umožňuje odstranit některé etapy trasy, případně celou trasu;

- „Znovu uspořádat”: Umožňuje ručně přeorganizovat seznam etap.

Trasu potvrdíte stisknutím tlačítka „Jet“ ve spodní části obrazovky. Systém vypočítá novou trasu a zahájí navigaci.

„Zrušit trasu”

Zvolte tuto funkci pro zastavení aktuálního navádění.

„Provoz na trase”

Tato funkce při jízdě po trase zobrazuje dopravní mapu.

„Vynechání”

Abyste se vyhnuli určitým úsekům trasy, na kterých se vyskytnou dopravní zácpy nezaznamenané systémem, vyberte „Vynechání“ v menu „Itinerář“.

Máte možnost výběru vyhnout se následujícím prvkům:

- „Vynechat speciální úseky”: Umožňuje se během cesty vyhnout určitým typům komunikací. Například se můžete vyhnout úseku dálnice nebo trajektu;

- „Sekce navigace“: Můžete určit preferenční vzdálenost, do které bude možné se vyhnout předpokládané trase. Na obrazovce se zobrazí vzdálenost, oblast, které se na trase vyhnete, a objížďka na mapě. Rozdíl ve vzdálenosti a v očekávané době trvání trasy v porovnání s původní trasou je zobrazen v horní části obrazovky;

- „Vynechat konkrétní silnici”: Umožňuje se po cestě vyhnout určitým komunikacím. Můžete se například vyhnout silnici, na které očekáváte hustý provoz bez ohledu na hlášení dopravního systému;

- „Obnovit původní trasu”: Slouží ke zrušení dříve nastavené objížďky.

Ve všech případech se zobrazí obrazovka s naváděním, na níž si můžete prohlédnout úsek, jemuž se chcete vyhnout, objížďku a odhadovaný rozdíl v délce a trvání v porovnání s původně vypočítanou trasou.

Stisknutím „Potvrdit“ potvrdíte výběr.

„Přehled”

Náhled vypočtené trasy můžete zobrazit stisknutím „Přehled“ v menu „Trasa“, nebo se zobrazí po výběru cíle cesty a výpočtu trasy. Multimediální systém zobrazuje informace o vaší trase (vzdálenost, doba jízdy, typy silnic, hustota dopravy atd.).

Během navádění po trase můžete použít ovladač 5 pro přesnější zobrazení cílového místa.

Funkční menu 5

Stiskněte 5 pro přístup k následujícím informacím:

- „Alternativní trasy“;

- „Itinerář”;

- „Volby trasy“;

- „Přidat trasu do adresáře“;

- „Simulovat trasu“.

Další informace naleznete v kapitole „Zadání cílového místa“.

„Volby trasy”

„Typ trasy“

Tato funkce umožňuje změnit metodu výpočtu aktuální trasy a trasu přepočítat. Výběrem tohoto typu trasy také nastavíte metodu výpočtu trasy jako výchozí pro další výpočty tras.

Informace o různých metodách výpočtu trasy naleznete v kapitole „Nastavení mapy“.

Předvolby trasy

Předvolby trasy jsou omezení, která mají vliv na její výpočet. Další informace naleznete v části „Nastavení mapy“.

Jak v navigaci naprogramovat trasu?