Zpět na seznam

TELEFONICKÝ HOVOR

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menu „Telefon“

Volání

Pomocí menu „Telefon“ nebo zástupce 1 můžete zahájit hovor výběrem možnosti:

- kontaktu v seznamu,

- čísla ve výpisu volání,

- klávesnice pro zadání čísla.

Poznámka: Přístup ke kontaktům, které jste již označili jako oblíbené, získáte tak, že na zahajovací stránce stisknete funkci „Oblíbené”. Pro více informací přejděte na kapitolu „Přidání a správa ovládacích prvků“.

Přijetí hovoru

Při přijetí hovoru se zobrazí obrazovka přijetí hovoru s následujícími informacemi:

- jméno kontaktu (pokud je jeho číslo uloženo ve Vašem seznamu kontaktů nebo v seznamu oblíbených čísel),

- číslo volajícího (pokud není číslo uloženo ve Vašem seznamu kontaktů),

- „Tajné číslo“ (pokud číslo nelze zobrazit).

„Přijmout”

Pro ukončení hovoru stiskněte „Přijmout“.

Stiskněte „Ukončit hovor“ pro ukončení hovoru.

„Odmít.“ hovor

Pro odmítnutí příchozího hovoru stiskněte tlačítko „Odmít.“. Volající osoba je tak přesměrována do hlasové schránky.

„Přidržet“ hovor

Multimediálnímu systému umožníte přijímat příchozí hovory a řadit je „do fronty“ stiskem tlačítka „Přidržet“ nebo tlačítka funkčního menu a následnou volbou možnosti „Přidržet“. Hlasový nástroj informuje volajícího, že jeho hovor je v pořadí.

Přepojení hovoru

Chcete-li hovor přesměrovat do telefonu, stiskněte tlačítko „Přesměrovat na telefon“, případně stiskněte tlačítko funkčního menu a poté „Přesměrovat na telefon“.

Hlasitost je možné nastavit pomocí ovladače pod volantem.

Hovor je možné přijmout, či odmítnout přímo stisknutím ovladače 2 na volantu.

Z bezpečnostních důvodů provádějte tyto úkony při stojícím vozidle.

Během hovoru

Během hovoru můžete:

- nastavit hlasitost stisknutím tlačítek ovládání pod volantem vozidla nebo stisknutím 5 a Nastavení zvuku;

- Hovor ukončíte stiskem možnosti „Ukončit hovor“ nebo stiskem tlačítka 2 na volantu.

- přidržet hovor stisknutím tlačítka 7 nebo stisknutím 5 a pak „Přidržet“; přijmout přidržený hovor stisknutím tlačítka 7 nebo stisknutím 5 a pak „Vyzvednout hovor“;

- přenést hovor do připojeného telefonu stisknutím tlačítka 8 nebo stisknutím 5 a pak „Přesměrovat na telefon“;

- přijmout druhý hovor stisknutím oznámení zobrazeného ve spodní části obrazovky, které upozorňuje na nový příchozí hovor;

- zobrazit číselnou klávesnici stiskem tlačítka 4.

Poznámka: Některé telefony se při přepnutí hovoru mohou samy odpojit z multimediálního systému.

Během komunikace se můžete vrátit k ostatním funkcím systému (navigace atd.) stisknutím tlačítka 3 nebo 6.

Jak přijmout telefonní hovor za jízdy prostřednictvím rozhraní R-Link 2?