Zpět na seznam

SYSTÉM

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menu „Systém“

Přístup k nastavení systému

V hlavním menu stiskněte tlačítko „Systém“, Menu „Systém“ umožňuje přístup a nastavení následujících prvků:

- „Domovské stránky“;

- „Uživatelský profil“;

- „Displej“;

- „Světlost“;

- „Hlasitost“;

- „Jazyk“;

- „Klávesnice“;

- „Datum a čas“;

- „Jednotky“;

- „Ovládání hlasem“;

- „Systémové informace“;

- „Panel návrhů“;

- „Celkový reset“,

- „Integrace smartphonu“.

„Domovské stránky“

Toto menu umožňuje nastavit konfiguraci zahajovacích stránek. K dispozici jsou tři zahajovací stránky, které se zobrazí v horní části obrazovky a umožní vám náhled výběru.

Dostupné ovládací prvky se nacházejí v dolní části obrazovky a mohou se zobrazovat na několika stránkách.

Stiskněte požadovaný ovládací prvek a přetáhněte jej na jednu ze tří zahajovacích stránek, které se zobrazují.

Pro odstranění vybrané aplikace ze zahajovacích stránek stiskněte tlačítko „X“ 1 zobrazené na aplikaci v oblasti náhledu.

Další informace naleznete v kapitole „Přidání a správa ovládacích prvků“.

„Uživatelský profil“

Toto menu umožňuje vybrat uživatelský profil, který bude aplikován na systém. Vyberte požadovaný uživatelský profil.

Změnit jméno uživatelského profilu

Stiskněte 2, poté „Přejmenovat“ pro úpravu jména uživatelského profilu pomocí numerické klávesnice.

Úprava fotografie uživatelského profilu

Stiskněte tlačítko 2 a poté tlačítko „Změnit fotografii“. Můžete vybrat obrázek ze seznamu obrázků uložených na externím paměťovém zařízení (USB, SD karta atd.). Za tímto účelem stiskněte 3, poté „Uživatelský obrázek“ a zvolte externí paměťové zařízení.

Zkopírujte a obnovte profil

Stiskněte vyskakovací menu 2 > „Duplikovat“ a vyberte další profil, který chcete odstranit. Vybraný profil bude odstraněn a nahrazen zkopírovaným profilem.

Pro novou inicializaci vybraného profilu stiskněte vyskakovací menu 2 > „Resetovat aktuální profil“.

Z bezpečnostních důvodů provádějte tyto operace při stojícím vozidle.

Funkce spojené s uživatelským profilem

Následující parametry jsou uloženy v uživatelském profilu:

- jazyk systému;

- jednotka vzdálenosti (je-li k dispozici);

- konfigurace zahajovací stránky;

- nastavení displeje;

- Multi-Sense - nastavení;

- nastavení náladového osvětlení;

- Seřízení polohy sedadla řidiče

- nastavení vnějších zpětných zrcátek;

- nastavení masáže;

- přednastavení;

- nastavení rádia;

- nastavení navigačního systému;

- historie navádění;

- oblíbená navádění;

- Nastavení ochrany dat.

„Displej“

Toto menu umožňuje přístup k následujícím informacím:

- „Středový displej”;

- „Palubní displej”;

- „Head up displej”.

„Středový displej”

Vyberte „Negativní motiv“ nebo „Pozitivní motiv“ pro úpravu zobrazení multimediální obrazovky.

Stiskněte „+“ nebo „-“ pro nastavení jasu obrazovky v denním/nočním režimu.

Poznámka: Nastavení funkce „Režim ztmavení přes den“ není v noci k dispozici. Nastavení funkce „Režim jas přes noc“ není k dispozici naopak ve dne.

„Palubní displej“

V tomto menu můžete upravit „Režim jas přes noc“.

Stiskněte „+“ nebo „-“ pro nastavení jasu.

Poznámka: Funkce „Režim jas přes noc“ se aktivujte pouze tehdy, když jsou zapnutá světla.

Pro nastavení intenzity (jasu, hlasitosti atd.) stiskněte „+“, „-“, nebo procházejte čísla.

„Head up displej”

Toto menu umožňuje nastavení následujících parametrů:

- Aktivace a deaktivace: Volbou „On” nebo „OFF” je možné funkci „Head up displej” zapnout nebo vypnout.

- „Automatický jas”: Automatické seřízení intenzity světla aktivujete volbou možnosti „On”.

- „Režim ztmavení přes den”: Intenzitu je možné seřídit stiskem „+” nebo „-”.

- „Režim jas přes noc”: Intenzitu je možné seřídit stiskem „+” nebo „-”.

Zvláštnost:

- tato možnost je deaktivována, je-li aktivována funkce „Automatický jas“.

- nastavení funkce „Režim ztmavení přes den“ není k dispozici v noci a nastavení funkce „Režim jas přes noc“ není k dispozici naopak ve dne.

- Výška: stiskněte stoupající nebo klesající šipku pro seřízení výšky displeje nad hlavou.

Poznámka: : Tato nastavení jsou dostupná pouze, pokud je aktivovaný displej nad hlavou.

„Jas“

Toto menu umožňuje nastavit jas:

- přístrojové desky;

- obrazovky multimédií;

- displeje nad hlavou.

Nastavte intenzitu stisknutím „+“ nebo „-“.

„Hlasitost“

Toto menu umožňuje nastavit následující parametry stisknutím „+“ nebo „-“:

- celkovou hlasitost;

- vyzvánění telefonu;

- telefonická komunikace;

- navádění,

- upozornění;

- zvuk tlačítek;

- ukazatel hlasitosti:

- detekce překážky;

- upozornění na vyjetí z jízdního pruhu;

- hlasové ovládání.

Vymazat volbu lze stiskem tlačítka funkčního menu a poté „Resetovat“.

Zvláštnost:

- 0 = ztlumit zvuk;

- dostupná nastavení se mohou lišit.

„Jazyk”

Toto menu umožňuje výběr jazyka vozidla. Vyberte požadovaný jazyk.

„Klávesnice“

Toto menu umožňuje vybrat typ virtuální klávesnice z těch, které systém nabízí:

- „Abecední“;

- „Azerty“;

- „Qwerty“;

- „Qwertz“;

- „Azbuka“;

- „Řečtina“;

- „Arabština“;

- „Hebrejština“;

- „Hindština“;

- „Perština“.

Vynulování

K výchozím hodnotám se lze vrátit stiskem tlačítka funkčního menu a poté „Resetovat“.

„Datum a čas”

Toto menu umožňuje nastavit parametry hodin systému a formát zobrazení času. Doporučujeme zůstat u automatického seřizování.

„Jednotky“

V tomto menu je možné zvolit jednotky vzdálenosti („km“ nebo „mil“).

„Ovládání hlasem“

Toto menu umožňuje vybrat mužský nebo ženský hlas systému.

„Systémové informace”

Toto menu umožňuje zobrazení různých informací o systému:

- verze softwaru;

- boot verze;

- status sítě,

- informace HUID;

- licence;

- informace navigačního systému;

- aktuální jazyk;

- aktualizace systému.

„Panel návrhů”

Toto menu umožňuje zobrazovat oznámení během jízdy. Aktivace/deaktivace možnosti zobrazovat oznámení, která patří do následujících kategorií:

- „Oznámení“;

- „Navigace“;

- „Multimédia“;

- „Telefon“;

- „Vozidlo“;

- „Aplikace“;

- „Systém“;

- „Ostatní”.

Poznámka: Je-li vypnutá funkce „Oznámení“, jsou automaticky vypnuté všechny výše uvedené kategorie.

„Celkový reset“

Tato funkce umožňuje obnovit tovární nastavení systému. Všechna data a konfigurace jsou smazány.

Chcete-li provést celkové vynulování systému, stiskněte v menu „Systém“ tlačítko funkčního menu a potom zvolte možnost „Celkový reset“.

Na displeji se objeví zpráva o potvrzení, pro potvrzení stiskněte „Ano“.

Zvláštnost:

- po vynulování se systém restartuje v jazyce továrního nastavení. Pro změnu jazyka přejděte na příslušný odstavec v této kapitole;

- Vynulování systému stisknutím a podržením tlačítka pro zapnutí/vypnutí (na čelním panelu) nezpůsobí na rozdíl od použití funkce „Celkový reset“ ztrátu dat.

„Integrace smartphonu“

Toto menu umožňuje přístup k následujícím funkcím:

- „Automatisk start“: na multimediálním systému se automaticky spustí „Android Auto™“ nebo „CarPlay™“.

- „Návod“: na multimediálním systému se zobrazí návod k použití „Android Auto™“ a „CarPlay™“.

Další informace naleznete v uživatelské příručce dostupné v multimediálním systému, kterou otevřete stisknutím tlačítka vyskakovací nabídky na obrazovce menu „Systém“ a poté výběrem „Uživatelská příručka“.

Systém