Zpět na seznam

SPRÁVCE APLIKACÍ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menu „Manažer aplikací“

Na zahajovací obrazovce stiskněte „Nabídka“, „Aplikace“ a „Manažer aplikací“ pro přístup k obrazovce správy aplikací.

Paměť systému

Zobrazí se stav používané 1 a zbývající 2 paměti.

Informace

1: množství využívané paměti;

2: množství volné paměti;

3: ukazuje, že aplikace nabíhá;

4: velikost úložiště aplikace;

5: název aplikace;

6: ikona aplikace.

Informace o aplikacích

Pro zobrazení informací o aplikaci stiskněte požadovanou aplikaci v seznamu.

„Informace”

Stiskněte tlačítko „Informace“ pro přístup k následujícím informacím:

- verze aplikace;

- datum instalace aplikace;

- autor aplikace;

- popis aplikace;

- paměť použitá pro aplikaci.

„Právní závazky”

Stiskněte výseč „Právní závazky“ pro prohlížení informací o oprávněních, pokud jsou dostupná.

Poznámka: Pokud je aplikace spuštěna, ukončete ji stisknutím „Zastavit“. V závislosti na aplikaci se ovládání „Zastavit“ může zobrazovat šedě, i když je aplikace spuštěna.

APPS