Zpět na seznam

SPÁROVÁNÍ, ODPOJENÍ TELEFONU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menu „Telefon“

V hlavním menu stiskněte „Telefon“ nebo ve kterémkoli menu stiskněte zástupce 1. Tato funkce umožňuje spárovat telefon s multimediálním systémem.

Poznámka: Pokud s multimediálním systémem není spárován žádný telefon, některá menu se deaktivují.

Z bezpečnostních důvodů provádějte tyto úkony při stojícím vozidle.

Spárování prvního telefonu

Abyste mohli používat systém hands-free, je nutné spárovat mobilní telefon Bluetooth® s multimediálním systémem. Ujistěte se, že funkce Bluetooth® vašeho mobilního telefonu je aktivní a nastavte její status na „viditelný“.

Více informací o tom, jak nastavit telefon, aby se stal „viditelným“, naleznete v uživatelské příručce k telefonu.

V závislosti na modelu telefonu potvrďte nebo zadejte kód pro připojení Bluetooth® ke spárování s multimediálním systémem.

Váš telefon může vyžadovat povolení sdílení kontaktů, výpisu hovorů a médií.

Povolte sdílení, aby bylo možné opětovné nalezení těchto informací v multimediálním systému.

„Režim zjišťování”

Jakmile multimediální systém vyhledá telefon, stiskněte tlačítko Režim zjišťování, aby byl multimediální systém viditelný pro další Bluetooth® přístroje na omezenou dobu.

Seznam kompatibilních telefonů naleznete na stránkách https://easyconnect.renault.com.

V hlavním menu multimediálního systému:

- Stiskněte „Telefon“. Na obrazovce se zobrazí zpráva, která vám navrhne spárování telefonu;

- Stiskněte „Ano“. Multimediální systém vyhledá telefony s Bluetooth® aktivované v blízkosti;

- v seznamu vyberte svůj telefon.

- Vyberte funkce ke spárování:

- funkce handsfree 2: přístup do telefonního seznamu, volání a přijímání hovorů, přístup do výpisu volání atd.;

- mediální funkce 3: přístup ke sbírce hudby.

- Stiskněte „Ano“.

Poznámka: Světelná kontrolka na ikonce dané funkce ukazuje, že je aktivní.

Váš telefon je nyní spárovaný s multimediálním systémem.

Spárování dalšího telefonu

Pro spárování dalšího telefonu se systémem:

- aktivujte připojení Bluetooth® na Vašem telefonu a nastavte jeho status na „viditelný“;

- V hlavním menu multimediálního systému stiskněte „Telefon“, „Nastavení“, „Seznam spárovaných zařízení“ a „Přidat zařízení“ ve spodní části obrazovky.

Na obrazovce se zobrazí zpráva požadující potvrzení vyhledávání přístrojů.

- Potvrďte stisknutím „Ano“.

Multimediální systém vyhledá telefony s Bluetooth® aktivované v blízkosti;

- V seznamu vyberte svůj telefon;

- vyberte funkce, které chcete spárovat:

- Funkce handsfree 2: přístup do telefonního seznamu, volání a přijetí hovoru, přístup do výpisu volání atd;

- Mediální funkce 3: přístup ke sbírce hudby.

- Stiskněte „Ano“.

Poznámka: Světelná kontrolka na ikonce dané funkce ukazuje, že je aktivní.

Váš telefon je nyní spárovaný s multimediálním systémem.

V závislosti na modelu telefonu potvrďte nebo zadejte kód pro připojení Bluetooth® ke spárování s multimediálním systémem.

Váš telefon může vyžadovat povolení sdílení kontaktů, výpisu hovorů a médií.

Povolte sdílení, aby bylo možné opětovné nalezení těchto informací v multimediálním systému.

Poznámka: Multimediální systém může uložit do paměti až šest telefonů.

Můžete spárovat dva telefony současně: jeden pro multimédia a druhý pro telefonování.

Odebrání telefonu

Pro odebrání telefonu z multimediálního systému:

- V hlavním menu stiskněte „Telefon“, potom „Nastavení“ a „Seznam přístrojů“;

- V seznamu spárovaných telefonů v menu „Seznam spárovaných zařízení“ stiskněte tlačítko funkčního menu a vyberte „Vymazat zařízení“;.

- vyberte přístroj(e), které chcete odstranit ze seznamu telefonů, a pak stiskněte tlačítko „Odstranit“.

Poznámka: Pokud chcete odstranit veškerá spárovaná zařízení, stiskněte tlačítko funkčního menu a potom „Vybrat vše“ a „Odstranit“.

Telefon

Jak spárovat chytrý telefon se systémem Android?

Jak spárovat telefon iPhone?

Jak spárovat telefon se systémem Windows Phone?

Jak spárovat druhé zařízení?

Jak postupovat při párování v telefonu se systémem Android?

Jak zrušit spárování nebo odstranit zařízení?