Zpět na seznam

SEZNAM KONTAKTŮ V TELEFONU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menu „Telefonní seznam“

V hlavním menu stiskněte „Telefon“ nebo ve kterémkoli menu stiskněte zástupce 1. Poté se z multimediálního systému do telefonního seznamu dostanete pomocí možnosti „Telefonní seznam“.

Kontakty v telefonním seznamu lze procházet pomocí ovládání pod volantem.

Stáhnout seznam kontaktů z telefonu

Ve výchozím nastavení jsou kontakty automaticky synchronizovány při připojení telefonu, pokud je aktivováno připojení handsfree (další informace naleznete v odstavci „Ruční připojení“ v kapitole „Připojení, odpojení telefonu“).

Poznámka: Pro přístup do telefonního seznamu z multimediálního systému musíte na svém telefonu povolit sdílení dat. Další informace se dočtete v kapitole „Párování a zrušení párování telefonu“ a v příručce k telefonu.

Aktualizace seznamu kontaktů

Kontakty v telefonu lze aktualizovat přímo v telefonním seznamu multimediálního systému, a to prostřednictvím Bluetooth®. Stiskněte tlačítko 2 a poté „Aktualizovat seznam“.

Vyhledávání kontaktů

Stiskněte „Hledat“ pro zobrazení virtuální klávesnice. Můžete vyhledávat kontakt zadáním jeho jména.

Důvěrnost

Seznam kontaktů každého telefonu je uchován v paměti hands-free systému.

Z důvodu důvěrnosti údajů je každý stažený seznam kontaktů viditelný, pouze pokud je připojený příslušný telefon.

Volání ze seznamu kontaktů

Až připojíte telefon k multimediálnímu systému, stiskněte v hlavním menu „Telefon“ a poté „Telefonní seznam“.

Vyberte kontakt, poté stiskněte jeho číslo. Hovor je automaticky spuštěn.

Z bezpečnostních důvodů provádějte tyto úkony při stojícím vozidle.

Jak aktualizovat telefonní adresář v jednotce R-Link 2?