Zpět na seznam

R-LINK STORE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menu „R-Link Store

Na zahajovací obrazovce stiskněte „Nabídka“, „Aplikace“ a poté R-Link Store pro přístup do e-shopu: Umožňuje nakupovat aplikace, služby a obsah. Do obchodu R-Link Store lze vstoupit přímo z multimediálního systému nebo (poté, co aktivujete příslušné služby) z počítače s přístupem k internetu.

Poznámka:

- některé služby a aplikace jsou zpoplatněné. Další informace najdete ve všeobecných obchodních podmínkách;

- některé produkty je možné koupit výhradně přes počítač na online R-Link Store. V takovém případě se zobrazí se zpráva, která vás na tuto skutečnost upozorní. Viz odstavec „Stahování a instalace aplikací prostřednictvím počítače“ v této kapitole.

Stahování a instalace aplikací z R-Link Store

Dostupné aplikace jsou seřazeny ve třech výsečích:

- „Hotovo”: Zobrazuje seznam aplikací;

- „Nejlepší aplikace“ ukazuje aplikace podle oblíbenosti.

- „Kategorie“ zobrazuje aplikace podle témat: zábava, mapy atd.

Vyberte aplikaci, tím získáte její popis.

Pro přístup k následujícím funkcím použijte rozevírací menu 1:

- „Moje produkty“ zobrazuje přehled zakoupených produktů a data platnosti dotčených produktů.

- K vyhledávání dostupných aktualizací pro nainstalované aplikace, služby a obsahy použijte funkci „Aktualizace“;

- V části „Právní informace“ naleznete informace týkající se systému R-Link Store.

V obchodu R-Link Store lze vyhledávat různé aplikace. Stačí pouze stisknout tlačítko 2 „Hledat“ a poté zadat celý název nebo část názvu aplikace, kterou hledáte.

Do obchodu R-Link Store lze vstoupit jen tehdy, jestliže jste aktivovali služby a vozidlo je v klidu.

Další informace související s vaší zemí naleznete na stránkách https://easyconnect.renault.com.

Multimediální systém nabízí metody platby z účtu „My Renault“.

Stisknutím „Zakoupit“ přijmete R-Link Store obecné podmínky prodeje a následně provedete platbu.

Poznámka: Pokud je aplikace příliš velká, tlačítko „Zakoupit“ nahradí tlačítko „Nákup na internetu se nezdařil“. Další informace naleznete v odstavci „Stahování a instalace aplikací prostřednictvím počítače“ v této kapitole.

Platba z účtu My Renault

Provedení platby pomocí účtu „My Renault“:

- Zadejte e-mailovou adresu a heslo vašeho účtu, potom stiskněte „OK“.

- Vyberte platební kartu, která je spojená s Vaším účtem, nebo přidejte novou.

- Doplňte bankovní údaje a stiskněte „Potvrdit“.

Stahování aplikace začne okamžitě. Jakmile je aplikace stažená, zobrazí se její ikona v menu „Moje aplikace“.

Zvláštnost:

- zadejte platnou e-mailovou adresu. Na tuto adresu bude zaslána faktura a pokyny pro používání a instalaci podle zakoupené aplikace;

- pro použití tohoto typu platby si nejprve musíte vytvořit účet My Renault. Viz odstavec „Vytvoření účtu pro My Renault“ v této kapitole.

Poznámka: doba stahování se pro jednotlivé aplikace může lišit v závislosti na velikosti dané aplikace a kvalitě přijímaného signálu mobilní sítě.

Platba kartou

Poznámka:: z bezpečnostních důvodů nemůžete zadávat údaje karty přímo z vozidla. Další informace naleznete po kliknutí na menu „Nápověda“ 3 ve vašem účtu „My Renault“. Případně kontaktujte autorizovaného prodejce.

Stahování a instalace aplikací na počítači

Můžete stahovat aplikace na počítač připojený k internetu (zejména aplikace větší velikosti). Je rovněž možné spravovat Vaše produkty na počítači a převádět je do multimediálního systému pomocí paměťového zařízení USB nebo karty SD v závislosti na typu vozidla.

Poznámka:

- přenosný disk USB (nebo karta SD) musí být naformátovaný ve formátu FAT32, musí mít minimální kapacitu 8GB a maximální kapacitu 32GB;

- přenosný disk USB se nedodává společně se systémem;

- tyto produkty lze zakoupit pouze přes počítač od www.myrenault.com.

Vytvoření účtu na webové stránce My Renault.

Pro nákup a stahování aplikací přes počítač připojený na internet na webové stránce www.myrenault.com si musíte nejprve vytvořit účet My Renault:

- Na počítači připojeném k internetu otevřete prohlížeč, běžte na stránku www.myrenault.com a vyberte Vaši zemi.

- Stiskněte tlačítko „Registrace“ a postupujte podle pokynů na webové stránce.

Jakmile si vytvoříte účet a nahrajete svůj vůz do My Renault, můžete prohlížet katalog aplikací a vyhledávat aktualizace vašeho produktu.

Poznámka: Další informace získáte kliknutím na menu „Nápověda“ 3. Případně kontaktujte autorizovaného prodejce.

Instalace aplikací pomocí externích paměťových zařízení (paměťových zařízení USB nebo karty SD)

Vložte externí paměťové zařízení (paměťové zařízení USB nebo kartu SD) do slotu ve vozidle. Multimediální systém uloží data vašeho navigačního systému do externího paměťového zařízení, které umožní obchodu R-Link Store zjistit, které aktualizace jsou k dispozici pro váš navigační systém.

Po dokončení procesu nahrávání dat můžete klíč USB odebrat z multimediálního systému.

Obrazovky uvedené v návodu jsou pouze orientační.

Vyhledávání aktualizací

Přihlaste se ke svému účtu My Renault, vyberte možnost „Přístup ke všem mým službám“, poté možnost „Spravovat aplikace“, čímž získáte přístup k aktualizacím 4 v obchodě R-Link Store.

Vložte externí paměťové zařízení (paměťové zařízení USB nebo kartu SD) do slotu v počítači. Multimediální systém detekuje nové aplikace a automaticky je nainstaluje.

Poznámka:

- v průběhu synchronizace se vám nabídne instalace softwaru R-LINK Toolbox. Tento software si musíte nainstalovat, abyste mohli stahovat produkty a aktualizace na paměťové zařízení.

- aktualizace vnitřního softwaru multimediálního systému jsou dostupné pouze přes počítač připojený na internet;

- další informace získáte kliknutím na menu „Nápověda“ 3 nebo u autorizovaného prodejce;

- po vložení externího paměťového zařízení (přenosný disk USB nebo karta SD) do portu vašeho vozidla neprovádějte v multimediálním systému žádnou akci, nepoužívejte jeho ovládací prvky ani žádná zařízení ve vozidle (telefon, zvuková zařízení, mediální zařízení apod.). Mohlo by dojít k zastavení procesu aktualizace.

Správa osobních informací

Nová inicializace systému

Pro vynulování všech parametrů systému nebo smazání všech osobních dat zvolte v hlavním menu možnost „Systém“. Poté zvolte ještě „Celkový reset“ a stiskněte tlačítko funkčního menu a postupujte dle pokynů na obrazovce.

Sdílení dat

Je možné povolit nebo zakázat sdílení dat ve chvíli spuštění systému. Vyberte „Nastavení aplikací“ v menu „Moje aplikace“ a potom „Ochrana osobních údajů“. V tomto menu můžete aktivovat nebo deaktivovat sdílení dat.

Dostupnost popsaných služeb se může lišit.

Vymazání bankovních údajů

Při provádění platby z obchodu R-Link Store si můžete uložit své bankovní údaje. Údaje se v tom případě uloží do vašeho účtu My Renault.

Chcete-li údaje smazat, můžete to provést na webu R-Link Store přístupném z účtu My Renault nebo přímo z vašeho vozu. Stisknutím tlačítka 5 smažete bankovní údaje, které chcete odstranit. Bankovní údaje se okamžitě vymažou.

Poznámka:

- vozidlo musí být připojené k mobilní síti, aby bylo možné smazat údaje o bankovní kartě.

- bankovní údaje nelze uložit z vozu.