Zpět na seznam

PŘIPOJENÍ, ODPOJENÍ TELEFONU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Připojení telefonu

Žádný telefon, který nebyl předběžně spárován se systémem hands-free, nemůže být k systému připojen. Další informace naleznete v kapitole „Spárování, odpojení telefonu“.

Váš telefon musí být připojen k systému handsfree, aby byl možný přístup ke všem jeho funkcím.

Automatické připojení

Po spuštění multimediálního systému vyhledá systém hands-free spárované telefony s aktivovaným Bluetooth® v blízkosti hands-free sady. Systém automaticky stáhne údaje z posledního připojeného telefonu (seznam, SMS atd.).

Poznámka: Pokud při připojení telefonu probíhá hovor, je automaticky přesměrován do reproduktorů vozidla.

Poznámka: Při automatickém připojení telefonu k multimediálnímu systému dojde ke stahování dat (telefonní seznam, SMS atd.) pouze v případě, že jste při spárování telefonu s multimediálním systémem povolili sdílení dat. Další informace naleznete v kapitole „Spárování, odebrání telefonu“.

Ruční připojení

Chcete-li k multimediálnímu systému připojit telefon prostřednictvím rozhraní Bluetooth®, stiskněte ve kterémkoli menu zástupce 1. Zobrazí se seznam již spárovaných telefonů.

Vyberte telefon, který chcete připojit, a ujistěte se, že je funkce Bluetooth® aktivovaná.

Změna připojeného telefonu

Pokud chcete vyměnit připojený telefon za jiný, musíte nejprve spárovat se systémem několik telefonů.

- Vyberte „Telefon“ v hlavním menu, „Nastavení“ a „Seznam spárovaných zařízení“;

- Stiskněte telefon, který chcete připojit.

Poté se zobrazí seznam již spárovaných telefonů.

Seznam kompatibilních telefonů naleznete na stránkách https://easyconnect.renault.com.

Povolení sdílení dat

Poznámka: pro přístup k telefonu a multimediálním funkcím telefonu prostřednictvím multimediálního systému R-Link 2, musíte povolit sdílení dat z vašeho telefonu.

V menu „Telefon“ vašeho multimediálního systému stiskněte „Nastavení“ a pak „Seznam spárovaných zařízení“. Poté se zobrazí seznam již spárovaných telefonů.

- Vyberte funkce, které chcete připojit:

- funkce handsfree 2: přístup do telefonního seznamu, volání a přijímání hovorů, přístup do výpisu volání atd.;

- mediální funkce 3: přístup ke sbírce hudby.

Poznámka: Světelná kontrolka na ikonce dané funkce ukazuje, že je aktivní.

Poznámka: : Některé telefony mohou povolit automatický přenos dat.

Odpojení telefonu

V menu „Telefon“ stiskněte „Nastavení“, potom „Seznam spárovaných zařízení“.

Stiskněte tlačítko 2 a/nebo 3 pro vypnutí světelných kontrolek a deaktivaci funkcí telefonu a multimédií. Váš telefon je odpojen, jakmile světelné kontrolky zhasnou.

Vypnutí telefonu má za následek i jeho odpojení od multimediálního systému.

Poznámka: pokud v okamžiku odpojení telefonu probíhá hovor, bude automaticky přesměrován na telefon.

Jak zrušit spárování nebo odstranit zařízení?