Zpět na seznam

POSLECH RÁDIA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menu „Multimédia“

V hlavním menu stiskněte „Multimédia“ a poté „Rádio“ nebo ve kterémkoli menu stiskněte zástupce 1.

„Rádio”

Výběr vlnového rozsahu

Stisknutím tlačítka „Pásmo“ na multimediální obrazovce zvolte možnost „FM“, „AM“ nebo „DR“ (digitální rádio).

Je také možné vybrat vlnovou délku pomocí ovládacího tlačítka pod volantem.

Pomocí tlačítka na ovládání pod volantem je možné zvolit uloženou stanici.

AM

Volba stanice AM

Pro volbu stanice existuje několik způsobů. Po výběru „AM“ vyberte požadovaný režim stisknutím výseče 2 nebo 3.

Máte k dispozici dva režimy vyhledávání:

- režim „Frekvence“ (výseč 3);

- režim „Předvolby“ (výseč 2).

FM

Volba stanice FM

Pro volbu stanice existuje několik způsobů. Po výběru „FM“ vyberte požadovaný režim stisknutím výseče 23 nebo 4. Máte k dispozici tři režimy vyhledávání:

- režim „Frekvence“ (výseč 3);

- režim „Stanice“ (výseč 4);

- režim „Předvolby“ (výseč 2).

režim „Frekvence“

Tento režim umožňuje ručně nebo automaticky vyhledávat stanice prohledáváním zvolených frekvencí.

Pro prohledávání frekvencí máte dvě možnosti:

- manuální vyhledávání: umožňuje procházet frekvence postupnými stisky v oblasti frekvencí 5 nebo stisky tlačítka 6;

- automatické vyhledávání: umožňuje přesun na přechozí nebo následující stanici stiskem tlačítka 7.

Režim „Stanice“ (pouze FM)

Tento režim umožňuje vyhledat stanici, jejíž název znáte, v seznamu seřazeném dle abecedy. Můžete listovat až 50 dostupnými radiostanicemi.

Rychle procházejte seznam pro prohlížení všech stanic autorádia. Radiostanice 8, na níž jste se zastavili, se spustí. Můžete také stisknout radiostanici ze seznamu.

Pokud rádiové stanice nepoužívají systém RDS, nebo pokud se vozidlo nachází v oblasti, kde je špatná úroveň příjmu autorádia, jméno stanic se na obrazovce nezobrazí. Uvedena bude pouze jejich frekvence na začátku seznamu.

„Uložit jako předvolbu”

Tato funkce umožňuje uložit aktuálně poslouchanou stanici. Za tímto účelem:

- V režimu „Frekvence“ nebo „Stanice“ stiskněte tlačítko 10 a poté tlačítko „Uložit jako předvolbu“ a zvolte pozici 9.

nebo

- v režimu „Předvolby“ dlouze stiskněte jedno z tlačítek 9, dokud neuslyšíte zvukový signál a v horní části displeje se nezobrazí zpráva.

Pro každé vlnové pásmo je možné uložit do paměti až dvanáct stanic.

režim „Předvolby“

Tento režim umožňuje přístup k dříve uloženým rádiovým stanicím. Další informace naleznete v odstavci „Uložení stanice do paměti“ v této části.

Stiskněte jedno z tlačítek 9 (s čísly 1 až 12) pro výběr stanice, kterou chcete poslouchat.

Funkční menu 9

Podle zvoleného vlnového rozsahu (AM nebo FM) a aktivovaného režimu můžete stisknutím 10:

- „Změnit zdroj”;

- „Uložit jako předvolbu”;

- přejít na rádio „Nastavení“;

- přejít na „Nastavení zvuku“.

„Změnit zdroj“

Tato funkce umožňuje změnit zdroj audia (Rádio, USB, AUX atd.).

Pomocí tlačítka na ovládání pod volantem je možné změnit zdroj zvukového signálu.

Pomocí tlačítka na ovládání pod volantem je možné zvolit uloženou stanici.

„Nastavení“

V této nabídce můžete aktivovat a deaktivovat následující prvky:

- « AM » ;

- „Radio text“;

- „Region“;

- „TA / I-Traffic“.

AM

Toto menu umožňuje aktivovat/deaktivovat pásmo „AM“.

„Radio text“

(Textové informace)

Určité rádiové stanice FM vysílají textové informace vztahující se k právě poslouchanému programu (například název skladby).

Poznámka: Tyto informace jsou dostupné pouze pro určité rádiové stanice.

„Region“

Když je aktivována funkce „Region“ a hladina signálu brání sledování používané frekvence, rádio se přepne na novou vysílací frekvenci stejného typu programu.

Pokud je funkce „Region“ deaktivována, tak pokud úroveň signálu brání sledování používané frekvence, rádio se přepne na novou frekvenci, která dokáže vysílat regionální změny.

„TA / I-Traffic“

(Dopravní informace)

V určitých zemích, je-li tato funkce aktivována, spustí audiosystém automaticky poslech dopravních zpráv, jakmile je určitá FM stanice zveřejní.

Musíte vybrat rádiovou stanici, který vysílá dopravní informace.

Poznámka: jestliže se momentálně používá jiný zdroj zvuku (USB, Bluetooth), bude automaticky přerušen v případě, že dorazí jakékoliv dopravní informace.

„Nastavení zvuku“

Tato funkce umožňuje nastavit vyvážení zvuku a zesílit nebo zeslabit basy a výšky. Další informace naleznete v kapitole „Nastavení multimédií“.

DR

Volba stanice DR

(digitální pozemní rádio)

Digitální rádio nabízí větší výběr rádiových stanic, lepší kvalitu poslechu a doplňkové informace.

Pro volbu stanice existuje několik způsobů. Po výběru „DR“ vyberte požadovaný režim stisknutím jedné ze tří dostupných výsečí:

- režim „Kanály“ 11;

- režim „Stanice“ 12;

- režim „Předvolby“ 13.

režim „Kanály“

Tento režim umožňuje ruční vyhledávání rádiových stanic stisknutím jednoho z tlačítek 15.

Režim „Stanice“ a „Předvolby“

V této kapitole si pročtěte informace týkající se režimu „Stanice“ a režimu „Předvolby“.

Funkční menu 14

Podle zvoleného režimu stiskněte 14 pro:

- přejít na „Interaktivní služba“;

- „Změnit zdroj” (rádio, USB atd.);

- „Uložit jako předvolbu”;

- „Aktualizovat seznam“;

- přístup k režimu „Nastavení“ nebo „Nastavení multimédií“ v rámci režimu DR.

„Interaktivní služba”

Stiskněte 14 a následně „Interaktivní služba“ pro:

- přejít na „EPG“;

- přejít na „Prezentace“;

- přejít na „Grafická služba“.

„EPG“ (EPG)

Toto menu umožňuje zobrazit programovou skladbu DR rádia (digitální pozemní rádio).

„Grafická služba”

Toto menu použijte k zobrazení stránky poskytované stanicí, na kterou jste právě naladěni.

Pomocí tlačítka na ovládání pod volantem je možné zvolit uloženou stanici.

Z bezpečnostních důvodů provádějte tyto úkony při stojícím vozidle.

„Prezentace”

Toto menu použijte k zobrazení snímků poskytovaných stanicí ve formě prezentace.

Můžete také do tohoto menu vstoupit stisknutím 16.

Poznámka: Když je funkce „Časový posun“ (přímé ovládání) deaktivována, zobrazuje se prezentace 16.

„Změnit zdroj“

Tato funkce umožňuje změnit zdroj audia („Rádio“, „USB“, „AUX“ atd.).

Uložení stanice do paměti

V režimu „Kanály“ nebo v režimu „Stanice“ stiskněte 14, a potom „Uložit jako předvolbu“.

Můžete také dlouze stisknout jedno z tlačítek přednastavení, dokud nezazní zvukový signál.

Pro každé vlnové pásmo je možné uložit do paměti až dvanáct stanic.

„Aktualizovat seznam”

Vyberte toto menu pro aktualizování seznamu rádiových stanic.

Pomocí tlačítka na ovládání pod volantem je možné změnit zdroj zvukového signálu.

„Nastavení“

V režimu „Kanály“, „Stanice“ nebo „Předvolby“ stiskněte 14 a poté „Nastavení“ pro přístup k nastavení digitálního rádia. V nastavení můžete aktivovat a deaktivovat následující prvky:

- „Radio text“;

- „Aut. přelaďování“;

- „Časový posun“;

- „TA / I-Traffic“;

- „Informativní oznámení“.

„Radio text”

(textové informace)

Určité digitální rádiové stanice vysílají textové informace vztahující se k právě poslouchanému programu (například název skladby).

Poznámka: Tyto informace jsou dostupné pouze pro určité rádiové stanice.

„Aut. přelaďování”

Když je aktivována tato funkce a digitální příjem naladěné stanice FM je špatný, přepne audio systém automaticky na analogovou verzi.

Audio systém se znovu automaticky připojí ke stejné digitální FM stanici, jakmile je k dispozici příjem signálu.

Poznámka: Tato funkce je dostupná pouze u stanic, které mají FM a  DAB verzi.

„Časový posun”

(kontrola živého vysílání)

Tato funkce umožňuje poslech rádiové stanice za použití lišty pro přehrávání 18.

Stisknutím 17 zastavíte audiosystém a spustíte nahrávání stanice, kterou posloucháte. Stiskněte „“ pro obnovení přehrávání uloženého rádia. Po přehrání můžete použít lišty přehrávání 18 pro opětovný poslech.

Poznámka: Stiskněte „Live“ nebo počkejte, dokud lišta pro přehrávání nedohraje do konce, a poté se vrátí na poslech živého vysílání rádia.

„TA / I-Traffic”

(dopravní informace)

Podle země tato funkce umožňuje audiosystému automaticky přijímat dopravní informace vysílané na některých stanicích digitálního rádia.

„Informativní oznámení”

Stiskněte „Informativní oznámení“ a poté aktivujte nebo deaktivujte zprávy uvedené níže. Pro každou aktivovanou zprávu může audiosystém automaticky přijímat informace spojené s určitými stanicemi digitálního rádia:

- „Dopravní zpravodajství”;

- „Upozornění”;

- „Zprávy“;

- „Počasí”;

- „Událost“;

- „Speciální událost”;

- „Informace o rádiu”;

- „Sport”;

- „Finance”.

Multimédia

Jak pomocí hlasového ovládání vybrat rádiovou stanici?