Zpět na seznam

POMOC PŘI PARKOVÁNÍ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menu „Pomoc s parkováním“

Na zahajovací obrazovce stiskněte „Nabídka“, „Vozidlo“ a „Pomoc s parkováním“ pro přístup k následujícím prvkům:

- "Rozpoznávání překážek";

- „Zadní kamera“;

- „Asist. pro jednod. parkování“.

Poznámka: Výše uvedené tři prvky je možné vynulovat a vrátit se do výchozího nastavení stiskem 1 a poté „Resetovat“.

Z bezpečnostních důvodů provádějte tyto úkony při stojícím vozidle.

"Rozpoznávání překážek";

Stiskněte „On“ nebo „OFF“ pro aktivaci nebo deaktivaci parkovacího asistenta vpředu, na boku a/nebo vzadu.

„Zvukové upozornění”

Vyberte „On“ nebo „OFF“ pro aktivaci nebo deaktivaci zvukových upozornění parkovacího asistenta.

Poznámka: Je-li funkce „Zvukové upozornění“ nastavena na „OFF“, jsou funkce „Typ zvuku“ a „Hlasitost“ neaktivní.

„Typ zvuku”

Vyberte si druh zvukového upozornění ze tří nabízených možností.

„Hlasitost“

Nastavte hlasitost detekce překážky stisknutím „+“ nebo „-“.

„Zadní kamera”

Vyberte „On“ nebo „OFF“ couvací kamery pro aktivaci nebo deaktivaci systému.

„Vodítka”

Křivky jsou doplňkovou pomocí při parkování.

V menu „Zadní kamera“ stiskněte „Vodítka“ a vyberte „On“ nebo „OFF“ pro aktivaci nebo deaktivaci křivek.

„Nastavení obrazu”

V menu „Zadní kamera“ stiskněte „Nastavení obrazu“ pro nastavení následujících parametrů:

- „Kontrast“ 2;

- „Světlost“ 3;

- „Barva“ 4.

Nastavte každý parametr stisknutím tlačítka „+“ nebo „-“.

Poznámka: Toto nastavení je k dispozici, je-li aktivovaná couvací kamera.

Poznámka: Během jízdy není přístupné nastavení couvací kamery. Zpráva: Na multimediální obrazovce se zobrazuje „Není během jízdy k dispozici“, menu je šedé a proškrtnuté.

Systém pro pomoc při parkování

Systém rozpoznává překážky vpředu, vzadu a po stranách vozidla. Když se vozidlo přibližuje k překážce, vydá varovný signál.

Tato funkce se aktivuje jen tehdy, jede-li vozidlo rychlostí do 12 km/h. Když je aktivní, zobrazí se na displeji multimediálního systému A. Stisknutím tlačítka 5 na displeji multimediálního sytému zavřete obrazovku systému pro pomoc při parkování.

Další informace o systému pro pomoc při parkování se dočtete v příručce k vozidlu.

Z bezpečnostních důvodů provádějte tyto úkony při stojícím vozidle.

„Asist. pro jednod. parkování“

Vyberte jednu z následujících možností po volbu výchozího manévru:

- „Paralelní”;

- "Příčné";

- „Šikmé”.

Další informace o funkci „Asist. pro jednod. parkování“ naleznete v uživatelské příručce k vozidlu.

Jak přehrát vzdělávací video o softwaru parkovacího asistenta dostupné v kontextové nabídce?