Zpět na seznam

OSVĚTLENÍ PROSTŘEDÍ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

„Světelná atmosféra“

Na zahajovací obrazovce stiskněte „Nabídka“, „Vozidlo“ a „Světelná atmosféra“.

Toto menu umožňuje nastavit následující nastavení:

- náladové osvětlení kabiny „ON“/„OFF“;

- barva prostředí,

- intenzita;

- oblast.

„Světelná atmosféra“

Tato volba umožňuje aktivovat nebo deaktivovat osvětlení prostředí.

Poznámka: pokud je funkce „Světelná atmosféra“ deaktivována, nejsou nastavení k dispozici.

Poznámka: pokud je vaše vozidlo vybaveno „Multi-Sense“, přejděte do části „Multi-Sense“ a otevřete „Světelná atmosféra“ z rozevírací nabídky a pak „Konfigurace aktuálního režimu“.

Výběr barvy

Chcete-li ve vozidle změnit barvu prostředí, vyberte jednu z možností.

„Intenzita“

Můžete nastavit intenzitu osvětlení prostředí. Za tímto účelem stiskněte tlačítko + nebo -.

Zóna v interiéru vozidla

Zvolenou barvu a intenzitu lze použít v těchto zónách:

- palubní deska;

- přední část kabiny;

- zadní část kabiny.

Chcete-li zvolenou barvu a intenzitu použít, stiskněte tlačítko „ON“.

Funkční menu

Pro vynulování parametrů a návrat k výchozím parametrům stiskněte tlačítko funkčního menu a „Resetovat“.

Poznámka: Pokud chcete ve svém uživatelském profilu uložit typ osvětlení prostředí, proveďte potřebné úpravy v menu „Multi-Sense“. Další informace naleznete v kapitole „Multi-Sense“.

Z bezpečnostních důvodů provádějte tyto úkony při stojícím vozidle.

Vozidlo