Zpět na seznam

NASTAVENÍ TELEFONU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menu „Nastavení“

Když je telefon k připojen systému, stiskněte na zahajovací obrazovce „Nabídka“, „Telefon“ nebo ve kterémkoli menu zástupce 1 a poté „Nastavení“. Získáte přístup k následujícím nastavením:

- „Bluetooth“ („On“/„OFF“);

- „Seznam zařízení“;

- „Změna přístupového kódu“;

- „Úprava hlasitosti zvuku“;

- „Nastavení hlasové pošty”;

- „Automatické přepnutí do čekajícího stavu“

(„On“/„OFF“);

- „Vyzvánění telefonu“

(„On“/„OFF“);

- „Pomocný systém chytrého telefonu“;

- „SMS“ („On“/„OFF“).

„Bluetooth”

Tato volba umožňuje aktivovat nebo deaktivovat Bluetooth® multimediálního systému.

„Seznam zařízení“.

Tato volba umožňuje:

- prohlížet seznam spárovaných přístrojů;

- aktivovat a/nebo deaktivovat určitou funkci aktuálně připojeného telefonu;

- přidat přístroj Bluetooth®;

- odebrat spárované přístroje.

Další informace naleznete v kapitole „Spárování/odebrání telefonu“.

„Změna přístupového kódu“

Tato volba umožňuje změnit heslo Bluetooth®.

Poznámka: Zobrazí se aktuální heslo, výchozí nastavení hesla je 0000.

„Úrovně zvuku”

Tato volba umožňuje nastavit hlasitost pro:

- „Vyzvánění telefonu“;

- „Komunikace“;

Poznámka: Nastavení vynulujete stisknutím tlačítka funkčního menu a poté stisknutím „Reset“.

„Nastavení hlasové schránky“

Další informace naleznete v části „Vytočení čísla“.

„Automatické přepnutí do čekajícího stavu“

Tato volba umožňuje aktivovat nebo deaktivovat automatickou aktivaci čekajícího režimu příchozích hovorů.

„Vyzvánění telefonu“

Pomocí této možnosti můžete aktivovat nebo deaktivovat vyzvánění telefon pro příchozí hovory.

„Pomocný systém chytrého telefonu“

Tato volba poskytuje přístup k návodu k použití funkce hlasového ovládání telefonu s multimediálním systémem.

« SMS »

Můžete aktivovat nebo deaktivovat SMS.

Seznam kompatibilních telefonů naleznete na stránkách https://easyconnect.renault.com.

V závislosti na značce a modelu telefonu nemusí být aktivní všechny jeho funkce.

Telefon