Zpět na seznam

NASTAVENÍ NAVIGACE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menu „Nastaven“

V menu „Navigace“ stiskněte „Nastavení“ a poté zvolte podkategorii, kterou chcete upravit:

- „Zvuk a varování”;

- „Volby trasy”;

- „Parametry dopravy“;

- „Nastavení mapy“;

- „Nastavení navigace“.

„Zvuk a varování”

Toto menu umožňuje definovat syntetický hlas multimediálního systému, různé zvuky a upozornění navigace.

„Hlas navigace“

Toto menu umožňuje nastavení následujících parametrů:

- výběr syntetického hlasu;

- úprava syntetického hlasu;

- výběr jazyka syntetického hlasu;

- podrobnosti o přenášených hlasových informacích (minimální, standardní nebo podrobné atd.);

- druh použitého hlasu (ženský nebo mužský).

Poznámka: Zvolený typ hlasového nastavení se vztahuje na navigaci, rozpoznávání hlasu a aplikace.

„Nastavení bodů výstrah”

Toto menu umožňuje aktivovat nebo deaktivovat různá bezpečnostní upozornění a nastavit je tak, aby spustila zvukový nebo vizuální alarm při přibližování k některým místům, jako jsou školy, přechody, nebezpečné oblasti apod.

Můžete naprogramovat navigační systém tak, aby zobrazoval místa, kde je potřeba zvýšené ostražitosti, na mapě a aby Vás upozorňoval zvukovým signálem, když se k takovému místu budete blížit.

V některých takových oblastech existuje limit povolené nebo očekávané rychlosti. Zvukový signál se může lišit podle toho, zda jedete pomaleji, než je předepsaná rychlost, nebo zda ji překračujete.

Můžete si vybrat, aby Vás systém upozorňoval, že se blížíte do nebezpečné oblasti, jen v případě, že překročíte povolenou rychlost.

„Výstražné značky”

Toto menu umožňuje aktivovat nebo deaktivovat různá upozornění na dopravní značky. Aktivujte tuto funkci, pokud chcete, aby systém prostřednictvím dopravních značek zobrazených na mapě upozorňoval, když se přibližujete ke specifických úsekům cesty (překážky, ostré zatáčky, křižovatky atd.). Pro každou kategorii výstražného upozornění určete, jakou formu bude mít (zvukovou a/nebo vizuální) a v jaké vzdálenosti od nebezpečí se zobrazí.

„Upozornění na trase“

Toto menu umožňuje aktivovat nebo deaktivovat různá upozornění na trase, například na pěší zóny, nedostupné oblasti nebo oblasti vyžadující k přístupu zvláštní oprávnění.

Chcete-li vymazat vaše údaje a vrátit se k výchozím parametrům, stiskněte tlačítko funkčního menu a poté „Resetovat“.

V některých zemích není aktivace možnosti upozornění na radary povolena a může být považována za překročení předpisů.

„Volby trasy”

„Metoda plánování trasy“

Tato funkce umožňuje změnit metodu výpočtu aktuální trasy a v případě potřeby ji přepočítat. Výběrem tohoto typu trasy také nastavíte metodu výpočtu trasy jako výchozí pro další výpočty tras.

Další informace o metodách výpočtu trasy naleznete v kapitole „Nastavení mapy“.

Předvolby trasy

Předvolby trasy jsou omezení, která mají vliv na její výpočet. Další informace naleznete v kapitole „Nastavení mapy“.

„Parametry dopravy“

Toto menu umožňuje:

- aktivace nebo deaktivace dopravních informací;

- nastavení objížděk kolem událostí (navigační systém vypočítá novou trasu);

- vyberte typ události a její zobrazení na mapě.

Další informace naleznete v kapitole „Doprava“.

Poznámka: dostupnost služeb „Číst údaje o provozu“ se může lišit.

„Nastavení mapy“

Tato funkce umožňuje nastavit zobrazení mapy, úhel pohledu na mapu apod. Další informace se dočtete v části „Nastavení mapy“.

Pokyny týkající se navigace

Použití navigačního systému v žádném případě nenahrazuje odpovědnost ani ostražitost řidiče při řízení vozidla.

„Nastavení navigace”

Toto menu umožňuje zobrazení informací týkajících se trasy na obrazovce navigačního systému.

„Datová pole”

Datová pole, která se nacházejí v rohu obrazovky navigačního systému, lze uživatelsky přizpůsobit. Vyberte tuto možnost a zvolte hodnoty, které si přejete zobrazit. Hodnoty se mohou lišit podle toho, zda se budete držet trasy, nebo pojedete bez cíle. Můžete si vybrat zobrazení vzdálenosti zbývající do cíle cesty/další etapy, čas zbývající do cíle cesty/další etapy, či předpokládaný čas příjezdu do cíle cesty/další etapy.

„Pohled v tunelu”

Když zajíždíte do tunelu, mohou silnice a budovy na povrchu působit rušivě. Tato funkce poskytuje obecný náhled tunelu namísto mapy. Objeví se náhled tunelu z výšky a zobrazí se také zbývající vzdálenost k výjezdu z tunelu.

„Směrovník”

Kdykoli jsou dostupné relevantní informace, zobrazí se v horní části mapy, podobně jako na skutečných signalizačních panelech. Tuto funkci můžete aktivovat nebo deaktivovat.

„Zobrazení křižovatky”

Pokud se blížíte k výjezdu z dálnice či ke složité křižovatce a existují potřebné informace, mapa je nahrazena pohledem na nájezd 3D. Můžete aktivovat tuto funkci nebo zachovat standardní zobrazení v průběhu celé trasy.

Chcete-li vymazat vaše údaje a vrátit se k výchozím parametrům, stiskněte tlačítko funkčního menu a poté „Resetovat“.

Z bezpečnostních důvodů provádějte tyto úkony při stojícím vozidle.

Jak změnit zobrazení z režimu 2D na režim 3D?