Zpět na seznam

NASTAVENÍ MULTIMÉDIÍ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menu „Nastavení“

V menu „Multimédia“ stiskněte „Nastavení“ a potom prvek, který chcete změnit:

- „Rádio“;

- „Média“;

- „Fotografie“;

- „Video“;

- „Zvuk“.

„Rádio“

Toto menu umožňuje nastavení následujících parametrů:

- aktivace/deaktivace pásma „AM “;

- aktivace/deaktivace „Radio text“.

- aktivace/deaktivace „Region“.

- aktivace/deaktivace „TA/I-Traffic“.

„Média“

Toto menu umožňuje nastavit:

- hlasitost hlavního audiosystému;

- Citlivost přídavné zástrčky („Nízká“, „Průměr“ nebo „Vysoká“);

- audio zdroj Bluetooth®.

„Fotografie“

Toto menu umožňuje nastavit následující parametry fotografií:

- měnit dobu zobrazení každé fotografie v prezentaci,

- zapnout/vypnout efekt animace mezi jednotlivými fotografiemi v prezentaci.

„Video“

Toto menu umožňuje nastavit způsob zobrazení videí („Přizpůsobit“ nebo „Úplné“).

Z bezpečnostních důvodů provádějte tyto úkony při stojícím vozidle.

„Zvuk“

Toto menu umožňuje nastavit různé možnosti zvuku.

„Zvuk v interiéru”

Tato funkce umožňuje vybrat hudební prostředí z následujících předdefinovaných prostředí:

- „Přirozeně”;

- „Živě”;

- „Klub”;

- „Salonek”.

Poznámka: Můžete spustit demonstrační režim, který vám umožní slyšet zvuk bez vylepšeníArkamys.

„Zesílení basů”

Tato funkce umožňuje přidání basů.

„Vyvážení / Zeslabovač”

Tato funkce umožňuje nastavení parametrů rozdělení zvuku. Stisknutím „Na střed” nebo „Přední” je možné přizpůsobit ozvučení celého vozidla tak, aby vyhovovalo všem pasažérům, případně tak, aby zvuk neobtěžoval pasažéry na zadních sedadlech (vypnutí zvuku vzadu a nižší hlasitost v přední části vozidla).

Když stisknete obrazovku nebo když vyberete režim „Ruční“, můžete provést nastavení posunutím bodu 1.

„Basy / Střed / Výšky”

Tato funkce umožňuje zvýšení nebo snížení hodnot zvuku basů, středů nebo výšek.

„Hlasitost podle rychlosti”

Je-li tato funkce aktivována, mění se hlasitost audiosystému podle rychlosti vozidla.

Stiskněte „Hlasitost podle rychlosti“ a poté zvolte „ON“ nebo „OFF“ pro aktivaci nebo deaktivaci této funkce.

Nastavte intenzitu zvyšováním/snižováním hodnoty pomocí tlačítek „+“ a „-“.

Poznámka: Hlasitost audiosystému se zařízením Bose se automaticky přizpůsobuje rychlosti vozidla.

„Loudness”

Pro aktivaci/deaktivaci zesílení basů stiskněte „ON“ nebo „OFF“.

„Stabilizace frekvencí“

Tato funkce zesiluje nízké a vysoké frekvence při snížené hlasitosti.

Tuto funkci můžete aktivovat/deaktivovat výběrem „ON“ nebo „OFF“.

„Stálá hlasitost”

Tuto funkci můžete aktivovat/deaktivovat výběrem „ON“ nebo „OFF“.

Poznámka: Výchozí parametry obnovíte stisknutím funkčního menu a poté stisknutím možnosti „Resetovat“.

Jak přehrávat hudbu z tabletu?