Zpět na seznam

MULTI-SENSE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menu „Multi-Sense

Na zahajovací obrazovce stiskněte „Nabídka“, „Vozidlo“ a potom „Multi-Sense“ pro přístup do menu „Multi-Sense“. Můžete do něj vstoupit také stisknutím ovládání „Multi-Sense“ na střední konzole.

Výběr režimu

V menu Multi-Sense zvolte jeden z dostupných režimů:

- „Comfort”;

- „Sport”;

- „Eco”;

- „Neutral”;

- „Perso”.

Více informací o každém režimu naleznete v uživatelské příručce k vozidlu.

Poznámka: U některých typů vozidel není po nastartování automaticky nastaven poslední zvolený režim. Výchozí režim po nastartování je „Neutral“.

Konfigurace režimu

Stiskněte „1“, poté „Konfigurace akt. režimu“.

K dispozici jsou různé hodnoty parametrů, které vám umožní přizpůsobit si systémy integrované ve vozidle:

- „Řízení”;

- „4Control”;

- „Tlumení”;

- „Pohonná jednotka”;

- „Teplotní komfort”;

- „Displej”;

- „Návrh zvuku motoru“;

- „Světelná atmosféra”;

- „Masáž sedadla řidiče”.

Poznámka: U některých režimů mohou být některé možnosti systému znázorněny šedou barvou. Takové parametry pak nelze upravovat.

Poznámka: Upravit lze pouze režim, který je momentálně využívaný. Nejprve je ale nutné zvolit možnost „Perso”.

Na videu si můžete prohlédnout prezentaci režimu „Multi-Sense“. Když vozidlo stojí, stiskněte tlačítko 1 a potom „Informace“.

Rychlý přístup k oblíbeným režimům

Po zobrazení menu „Multi-Sense“ na multimediální obrazovce můžete následným mačkáním ovladače „Multi-Sense“ přepínat mezi dvěma oblíbenými režimy, které jste si zvolili. Chcete-li nastavit dva oblíbené režimy, stiskněte tlačítko 1 a poté „Přizpůsobení preferovaného režimu“.

Vynulování hodnot parametrů

Stiskněte 1, poté „Resetovat aktuální režim“ pro návrat k výchozím hodnotám. Podle vybraného režimu je možné funkci Dual aktivovat a nastavit. Další informace o této funkci naleznete v kapitole 3 uživatelské příručky vozidla.

Pokud upravíte nastavení aktuálně spuštěného režimu (např. úprava osvětlení kabiny nebo masážní funkce), uloží se provedené změny automaticky do vašeho uživatelského profilu.

Konfigurace motivů

Pro nastavení stylu zobrazení stiskněte obrazovku 2 nebo vyskakovací menu 1, a potom stiskněte „Konfigurace aktuálního režimu“.

Podle vybraného stylu můžete stisknutím tlačítka 3 nebo knoflíku 22 na centrálním ovladači zobrazit na přístrojové desce různé informace, například směrovou indikaci vaší trasy, aktuální zdroj zvuku, kompas, výkon a točivý moment motoru, aktuální spotřebu atd.

Popis funkce Multi-Sense

Jak vybrat předem naprogramovaný jízdní režim?

Jak změnit nastavení jízdního režimu Perso v nabídce Multi-Sense?

Jak přehrát vzdělávací video o softwaru dostupné v nabídce Multi-Sense?