Zpět na seznam

MOJE APLIKACE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menu „Moje aplikace“

Na zahajovací obrazovce stiskněte „Nabídka“, „Aplikace“, a potom „Moje aplikace“ pro přístup k aplikacím multimediálního systému.

Aplikace nainstalované v navigačním systému se zobrazí. Stiskněte ikonu požadované aplikace pro její spuštění.

Poznámka: : Pokud seznam aplikací obsahuje několik stránek, přejeďte obrazovku na následující nebo předchozí stránku.

Uspořádání aplikací

Pro uspořádání aplikací stiskněte tlačítko funkčního menu, poté „Uspořádání aplikací“.

Požadované uspořádání aplikací může být prováděno přímo přetažením.

Je možné odstranit aplikace stisknutím tlačítka pro odstranění „X“. Pokud danou aplikaci nelze odstranit, tlačítko pro odstranění se nezobrazí.

Poznámka: Tlačítko „Uspořádání aplikací“ je během jízdy deaktivováno.