Zpět na seznam

MÉDIA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menu „Multimédia“

Přímý přístup k právě používanému typu média získáte, když v hlavním menu stisknete „Multimédia“ a poté „Média“ nebo v kterémkoli menu stiskněte zástupce 1.

„Média“

Toto menu umožňuje poslouchat hudbu z externího zdroje (audio CD, USB, SD karta atd.). Pokud v následujícím seznamu vyberete vstupní zdroj připojený k systému, získáte přístup ke zvukovým souborům:

- „USB-1“ (port USB);

- „USB-2“ (port USB);

- « Bluetooth » ;

- „SD“ (SD karta);

- „CD“ (audio CD nebo MP3);

- „AUX-1“ (přípojka typu jack);

- „AUX-2“ (přípojka typu jack).

Zvláštnost:

- výše popsané vstupní zdroje se mohou lišit.

- podle typu audio zdroje nemusí být k dispozici některé z funkcí.

- některé zdroje audia (USB, SD karta a CD) se při zjištění spustí automaticky.

- přenosný disk USB (nebo karta SD) musí být naformátovaný ve formátu FAT32, musí mít minimální kapacitu 8GB a maximální kapacitu 32GB.

Z hlavní složky můžete získat přístup:

- k audio souborům;

- ke složkám, hudbě, žánrům, interpretům, albům a seznamům skladeb;

- ke složkám nebo audio souborům.

Poznámka: některé zdroje se na displeji zobrazí šedou barvou a nebude je možné vybrat.

Typ média lze měnit pomocí tlačítka na ovládání pod volantem.

„Přehrávač”

Můžete vybrat přehrání všech audio skladeb nebo jen jedné jediné.

V průběhu přehrávání skladby můžete:

- přejít k seznamu právě přehrávaných skladeb 2,

- Přejít k následující skladbě stisknutím tlačítka 3 nebo dlouhým stisknutím posunout rychle vpřed přehrávanou skladbu;

- pozastavit video stisknutím5;

- přejít k předchozí skladbě stisknutím tlačítka 6;

- zobrazit lištu přehrávání 7 a použít ji k výběru typu média.

Poznámka: obsah zobrazený na multimediálním displeji se bude lišit v závislosti připojeném vstupním zdroji.

„Navigovat do”

Pro přístup k seznamů přehrávání seřazených podle kategorií („Seznamy skladeb Interpreti“, „Alba“, „Podcast“ atd.) stiskněte tlačítko „Prohlížeč“.

Poznámka: Ve výchozím nastavení systém přehraje všechny skladby. Výše popsané seznamy skladeb se liší podle připojeného vstupního zdroje.

Funkční menu 4

Během přehrávání je možné použít funkční menu 4 k provedení následujících úkonů:

- změnit zdroj,

- aktivovat nebo deaktivovat opakované přehrávání hrající skladby;

- aktivovat nebo deaktivovat náhodné přehrávání všech seznamů;

- přístup k okolním zvukům;

- přejít k nastavení zvuku.

Každý nový vložený přenosný disk USB je analyzován a jeho obraz je uložen v multimediálním systému. Podle kapacity přenosného disku USB lze multimediální obrazovku přepnout do pohotovostního režimu. Počkejte několik vteřin. Používejte výhradně přenosné disky USB, které vyhovují místním legislativním normám.

Multimédia

Jak přehrávat hudbu z jednotky USB?

Jak přehrávat hudbu z tabletu?