Zpět na seznam

MAPA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Popis mapy

A Název příští hlavní silnice nebo informace o příštím směrovém návěští podle případu.

B Displej: vzdálenost zbývající do cíle a údaj o následujícím manévru.

Stisknutí: zkratka poskytující přístup k různým informacím o trase.

C Displej: Poskytovatel dopravních informací.

Stisknutí: zkratka do seznamu dopravních nehod na vaší trase.

D Zkratka do „Cíl“.

E Zobrazení aktuální polohy.

F Lišta s dopravními informacemi pro vaši trasu.

G Návrat na aktuální pozici nebo na předchozí obrazovku.

H Aktivace/deaktivace navigačních pokynů.

I Zoom: stiskněte lupu pro zobrazení tlačítek přiblížení a oddálení. Pomocí toho tlačítka můžete aktivovat nebo deaktivovat funkci přiblížení v automatickém režimu.

J Symbol značící oblast s vysokým nebezpečím.

K Informace o trase, například čas příjezdu, celková zbývající vzdálenost a možnost dosažení cíle (zelená vlajka nebo červená vlajka se symbolem blesku) / Přehled trasy.

L Funkční menu.

M Návrat do hlavního menu navigačního systému.

N Režim 2D/3D a 2D režim sever (sever se vždy zobrazí v horní části obrazovky).

P Značka indikující omezení rychlosti (indikovaná hodnota rychlosti závisí na zvolené jednotce). Další informace o tom, jak zvolit typ jednotky, naleznete v části „Systém“.

Q Zobrazení symbolů bodů zájmu (POI) na navigační mapě.

R Zobrazit/skrýt rozbalovací okno.

Menu „Navigace“

Pro přístup do „Nastavení mapy“ stiskněte na zahajovací obrazovce možnost „Nabídka“ a poté „Navigace“.

„Nastavení mapy”

Rozevírací nabídka: Bez probíhající trasy

Stiskněte tlačítko funkčního menu pro přístup k následujícím menu:

- „Mapa dopravy“;

- „Volby trasy”

nebo „Itinerář“;

- „Nastavení mapy“;

- „Kde se nacházím?“ nebo „Informace GPS“;

- „Zrušit trasu”.

„Mapa dopravy“

Aktuální dopravní situaci na mapě zobrazíte volbou možnosti „Mapa dopravní situace“.

„Volby trasy”

Vyberte „Volby trasy“ pro přístup k následujícím volbám:

- „Typ trasy“:

Můžete změnit kritéria pro výpočet trasy („Rychlá“, „Krátká“, ekonomická);

Pro výpočet trasy můžete také vybrat metodu plánování trasy z výchozího nastavení. Chcete-li tento krok provést, stiskněte v nabídce „Mapa“ tlačítko rozbalovací nabídky a potom vyberte „Volby trasy“ > „Typ trasy“.

Poznámka: Výše popsané funkce se mohou lišit.

Můžete volit ze tří následujících možných metod:

- „Rychlá“: Tato metoda umožňuje vyhledat nejrychlejší možnou trasu podle vašich požadavků na trasu. Tato metoda výpočtu trasy se snaží vyhýbat, pokud je to možné, obytným zónám a cestám nižší třídy.

- „Krátká“: Tato metoda umožňuje najít co nejkratší trasu. Zkouší se také vyhýbat obytným zónám.

- „Hospodárná“: Tato trasa kombinuje výhody předchozích dvou voleb. Navigační systém provádí stejný výpočet jako pro rychlé trasy, ale využívá i jiné silnice pro úsporu paliva.

Předvolby trasy

Předvolby trasy jsou omezení, která mají vliv na její výpočet. Můžete aktivovat nebo deaktivovat následující prvky v menu „Volby trasy“:

- „Dálnice“: Možnost zahrnout do plánované trasy také dálnice;

- „Časové mýtné“: Možnost do plánované trasy zahrnout komunikace, na kterých je provoz zpoplatněn pouze během pravidelně nastávajícího období;

- „Mýtné za použití“: Možnost zahrnout do plánované trasy komunikace s platbou mýta u mýtných bran nebo podobných zařízení;

- „Trajekty“: Možnost do plánované trasy zahrnout přepravu pomocí trajektů (včetně trajektů pro autovlaky);

- „Autovlak“: Možnost do plánované trasy zahrnout silniční nebo železniční přepravu;

- „Nezpevněné vozovky“: Možnost do plánované trasy zařadit komunikace s nezpevněným povrchem;

- Je vyžadováno povolení: Zahrnutí nebo vynechání silnic s omezeným přístupem.

„Nastavení mapy”

Toto menu umožňuje nastavení následujících prvků:

- „Automatický zoom“: umožňuje aktivovat nebo deaktivovat automatické zvětšování;

- „Automatické zobrazení značek“: Možnost aktivace/deaktivace zobrazování dopravního značení;

- „Úhel pohledu“: Možnost vybrat preferovaný výchozí pohled pro navigaci („Nízký“, „Běžné“ nebo „Vysoký“);

- Barva mapy: Vyberte preferovaný režim zobrazení mapy („Auto“, „Den“ nebo „Noc“);

- 3D galerie vozidel: Umožňuje změnit výchozí symbol aktuální polohy vozidla. Symboly (3D vozidla) můžete procházet pomocí šipek vlevo a vpravo.

Chcete-li vybrat symbol, stiskněte tlačítko „Zpět“ pod požadovaným symbolem vozidla.

- „Body zájmu“: Je-li tato funkce aktivní, na mapě se zobrazují symboly památek ve 3D, symboly uměleckých děl ve 3D nebo modely slavných a známých míst ve 3D;

- „Budovy“: Je-li tato funkce aktivní, na mapě se zobrazují města ve 3D, symboly uměleckých děl ve 3D nebo 3D modely obytných budov, včetně jejich aktuálních rozměrů a polohy na mapě;

- Reliéf: Je-li tato funkce aktivní, na mapě se ve 3D zobrazuje okolí vozidla.

- „Značky míst“: Zvolte, která místa nebo POI se mají zobrazit na mapě při navádění. Výhodnější je umístit co nejméně markerů, aby nedošlo k přetížení mapy.

Vyberte Ukázat vše/Skrýt vše pro zobrazení nebo skrytí všech míst a POI kategorií:

- pro přístup do seznamu podkategorií stiskněte místo nebo POI kategorii;

- zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka vedle kategorie, která se má zobrazit či skrýt.

„Kde se nacházím?“

Tato funkce poskytuje podrobné informace o aktuální poloze prostřednictvím souřadnic a adresy.

„Informace GPS”

Tato funkce umožňuje získat informaci o stavu signálu GPS, který je pro vozidlo dostupný.

„Zrušit trasu”

Stiskněte tuto volbu pro vymazání aktivní trasy.

Rozevírací menu: S vybranou oblastí

Po mapě se můžete pohybovat přejížděním prstem na multimediální obrazovce. Tím zároveň získáte přístup k dalším funkcím ve funkčním menu:

- „Místa okolo kurzoru“;

- „Přidat do adresáře“;

- „Zprávy“;

- „Zobrazit polohu kurzoru“.

„Místa okolo kurzoru“

Tato funkce umožňuje vyhledání bodů zájmu v okolí zvolené polohy. Můžete vyhledávat, filtrovat, třídit a zobrazovat všechny výsledky, které systém nalezl na mapě.

„Přidat do adresáře“

Tato funkce umožňuje uložit vybranou polohu do seznamu adres.

„Zprávy“

Tato funkce umožňuje vyhledání podrobností (adresa, zeměpisná šířka a délka) o zvolené poloze.

„Zobrazit polohu kurzoru“

Tato funkce umožňuje vrátit se při pohybu po navigační mapě na pozici kurzoru.

Z bezpečnostních důvodů provádějte tyto úkony při stojícím vozidle.

Navigace