Zpět na seznam

KVALITA VZDUCHU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menu „Kvalita vzduchu“

Na zahajovací obrazovce stiskněte „Nabídka“, „Vozidlo“ a „Kvalita vzduchu“.

Menu „Kvalita vzduchu“ obsahuje obrázek a popis systému filtrace vzduchu ve vozidle.

Aktivace/deaktivace cyklu odstraňování zápachu

Podle typu zařízení můžete aktivovat nebo deaktivovat cyklus odstraňování zápachu výběrem „ON“ nebo „OFF“. Více informací naleznete v uživatelské příručce k vozidlu.

Vynulování hodnot nastavení

Tato funkce umožňuje návrat k výchozím hodnotám. Stiskněte tlačítko 1 a „Resetovat“ pro vynulování.

Aktivace klimatizace

Jak aktivovat klimatizaci v normálním režimu?

Jak aktivovat klimatizaci v režimu „dual“?