Zpět na seznam

FOTOGRAFIE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menu „Multimédia“

Chcete-li získat přístup k fotografiím, stiskněte v hlavním menu tlačítko „Multimédia“, „Fotografie“ a poté z následujícího seznamu vyberte vstupní zdroj, který je připojen k systému:

- „USB-1“ (port USB);

- „USB-2“ (port USB);

- „SD“ (karta SD).

Zvláštnost:

- některé formáty mohou být nečitelné a výše popsané vstupní zdroje se mohou lišit;

- přenosný disk USB (nebo karta SD) musí být naformátovaný ve formátu FAT32, musí mít minimální kapacitu 8GB a maximální kapacitu 32GB;

- informace o kompatibilních formátech fotografií Vám poskytne značkový servis.

Přehrávání videa je možné pouze ve stojícím vozidle.

„Fotografie“

Prohlížení

Můžete si vybrat mezi prohlížením všech fotografií v prezentaci a prohlížením jedné fotografie.

Při prohlížení jedné fotografie můžete:

- přejít na předchozí nebo následující obrázek můžete rychlým procházením oblasti náhledu snímků;

- skrýt nebo ukázat lištu stavu a kontroly stisknutím oblasti náhledu snímků;

- otáčet fotografii stisknutím tlačítka 1;

- spustit prezentaci stisknutím tlačítka 2;

- přejít z normálního režimu (upravený) do režimu celé obrazovky stisknutím tlačítka 3.

„Nastavení“

V nastavení můžete:

- měnit dobu zobrazení každé fotografie v prezentaci,

- zapnout/vypnout efekt animace mezi jednotlivými fotografiemi v prezentaci.

Jakmile je nastavení hotové, stiskněte 4 pro uložení úprav a návrat na předchozí obrazovku.

Poznámka: Efekt animace v prezentaci je aktivován ve výchozím nastavení.

Funkční menu 5

Na obrazovce se zobrazením fotografie stiskněte tlačítko 5, tím můžete:

- získat podrobné informace o fotografii (název, typ souboru, datum, umístění atd.);

- definovat fotografii jako fotografii uživatelského profilu;

- vstoupit do nastavení.

Každý nový vložený přenosný disk USB je analyzován a jeho obraz je uložen v multimediálním systému. Podle kapacity přenosného disku USB lze multimediální obrazovku přepnout do pohotovostního režimu. Počkejte několik vteřin. Používejte výhradně přenosné disky USB, které vyhovují místním legislativním normám.

Jak prohlížet fotografie nebo přehrávat videa z karty SD?