Zpět na seznam

DRIVING ECO2

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menu „Driving eco2

Na zahajovací obrazovce stiskněte „Nabídka“, „Vozidlo“ a „Driving eco2“ pro přístup do následujících menu:

- „Standardní“;

- „Pokročilé“;

- „Eco instruktor“.

„Standardní”

Tato obrazovka umožňuje zobrazit údaje týkající se aktuální trasy:

- vývoj skóre;

- „Celkové skóre“;

- „Vzdálenost bez spotřeby paliva“.

Vývoj skóre

Tento sloupcový graf ukazuje vývoj vašeho skóre.

- skóre nad zelenou čárou (75 %): jízda eko;

- skóre nižší než oranžový řádek (45 %): jízda bez úspory.

„Celkové skóre“

Tato data vám umožní zjistit vaše globální skóre.

Tato stránka je aktualizována v závislosti na skóre, od 0 do 100.

„Vzdálenost bez spotřeby paliva“

Tyto údaje umožňují zjistit během jízdy vzdálenost ujetou bez spotřeby paliva.

„Pokročilé“

Tato obrazovka umožňuje zobrazit informace týkající se aktuální trasy:

- údaje;

- podrobnosti o skórech;

- celkové skóre;

- vzdálenost bez spotřeby.

Údaje o trase

Zobrazí se následující údaje z palubního počítače:

- celková ujetá vzdálenost;

- průměrná rychlost,

- průměrná spotřeba.

Vývoj skóre 1

Polohy šipky a jejich vysvětlení:

- nové skóre je vyšší než skóre předchozí trasy: šipka míří nahoru;

- nové skóre je nižší než skóre předchozí trasy: šipka míří dolů;

- nové skóre je stejné jako skóre předchozí trasy: šipka se zobrazí vodorovně.

Historie skóre 2

Výpočet počtu hvězdiček (5 úrovní) přiřazených na základě skóre (0 až 10) podle:

- zrychlování;

- řazení;

- anticipace.

Celkové skóre a vzdálenost bez spotřeby

Další informace naleznete na předchozí stránce.

„Eco instruktor”

Toto menu zajišťuje sledování stylu jízdy a poskytuje obecné rady ohledně eko jízdy (efektivní akce a akce související se spotřebou energie, jak uložit náklad do vozidla, vhodný tlak v pneumatikách, jak předpovídat pohyb vozidla atd.)

Pro přístup do tohoto menu stiskněte Eco instruktor a pozorně si pročtěte uvedené rady. Stránky můžete přepínat stisky tlačítek „Obecné“, „Zrychlování“, „Řazení“ a „Předvídání“.

Poznámka: Režim „Eco instruktor” je neaktivní těchto případech:

- rychlost vozidla je nižší než práh „Eco instruktor“;

Poznámka: Výchozí rychlostní limit režimu „Eco instruktor“ je přibližně 10 km/h.

- pokud ujetá vzdálenost nepřesahuje 400 metrů od posledního vynulování.

Spuštění nové trasy

Pro vynulování tras stiskněte 3 a poté „Zahájit novou jízdu“. Objeví se zpráva, která vás požádá o potvrzení vynulování údajů. Stiskněte „Ano“ pro potvrzení nebo „Ne“ pro zrušení.

Poznámka: : Současně se vynulují údaje o trasách z palubního počítače.

Smazat vývoj skóre

Chcete-li vynulovat skóre, stiskněte 3 a poté „Vymazat vývoj skóre“. Na obrazovce se objeví zpráva o potvrzení Stiskněte „Ano“ pro vymazání historie, nebo „Ne“ pro zrušení.

„Moje oblíbené jízdy“

V menu „Driving eco2“ stiskněte „3“ potom „Moje oblíbené jízdy“.

„Ukázat zhodnocení jízdy“

Chcete-li zobrazit zpětnou bilanci trasy, stiskněte v menu „Driving eco2“ tlačítko 3 a poté „Ukázat zhodnocení jízdy“. Chcete-li bilanci trasy skrýt, stiskněte „Skrýt zhodnocení jízdy“.

„Přidat jízdu”

Chcete-li aktuální trasu uložit, stiskněte v menu „Moje oblíbené jízdy“ některý z typů cesty a poté možnost „Přidat jízdu“. Zpráva vás požádá o potvrzení. Různé druhy tras jsou rozděleny do kategorií následujícím způsobem:

- „Domov-práce”;

- „Víkend“;

- „Dovolená“;

- „Osobní“.

Chcete-li údaje vynulovat, stiskněte v menu „Moje oblíbené jízdy“ příslušný typ trasy a poté 4 a „Vymazat všechny jízdy“. Na obrazovce se objeví zpráva o potvrzení Stiskněte „Ano“ pro smazání všech tras, nebo „Ne“ pro zrušení.

Poznámka: Vymažou se pouze údaje u vybraného typu trasy.