Zpět na seznam

DOPRAVA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Zobrazení dopravy

Navigační systém označuje narušení silničního provozu na mapě:

- podle barvy: od zelené po červenou v závislosti na stavu provozu a černá pro uzavřené silnice;

- zobrazením ikon provozu.

Ikona dopravy se zobrazí na obrazovce navádění, jsou-li oznámeny události v silničním provozu. Pokud na plánované trase dojde k nějaké události, zobrazí se ikona indikující typ události.

Přehled událostí silničního provozu

Chcete-li zobrazit události na trase, stiskněte ikonu „Číst údaje o provozu“.

Seznam událostí silničního provozu

Stisknutím možnosti „Seznam událostí“ na obrazovce s přehledem událostí zobrazíte všechny události, které mohou trasu ovlivnit. Zvolte kategorii, která vás zajímá.

Podrobnosti o událostech silničního provozu

Stiskněte jednu položku ze seznamu pro prohlížení podrobností a zobrazení dotčeného úseku cesty na mapě.

Zvolte „Více“ pro zobrazení aktuálních podmínek silničního provozu na mapě.

Pokyny týkající se navigace

Použití navigačního systému v žádném případě nenahrazuje odpovědnost ani ostražitost řidiče při řízení vozidla.

Menu „Číst údaje o provozu“

Když na zahajovací obrazovce stisknete „Nabídka“ > „Navigace“ > „Doprava“, budete přesměrování na aktuální dopravní informace.

Funkce „Doprava“ používá informační službu TMC (Traffic Message Channel) v pásmu FM nebo přijímá informace prostřednictvím internetu. Tato služba informuje o dopravních událostech vyznačením bodů na mapě. Služba pokrývá hlavní tahy.

Parametry dopravy

Stisknete-li tlačítko funkčního menu a poté „Parametry dopravy“, získáte přístup k následujícím nastavením:

„Číst údaje o provozu”

Pro příjem dopravních informací on-line v reálném čase vyberte předplatné „TomTom Traffic“. Tato služba umožňuje častější aktualizaci dopravní situace (přibližně každé dvě minuty) na silnicích první a druhé třídy.

Na konci období předplatného se na obrazovce multimediálního systému zobrazí upozornění. Využívání služby i po zkušební době si můžete předplatit později.

Pokud nechcete předplatné prodloužit, můžete používat informační službu TMC (tato služba aktualizuje dopravní situaci méně často). Máte-li o tuto službu zájem, na multimediální systému si stáhněte a nainstaluje aplikaci z R-Link Store.

„Objížďka”

Když aktivujete tuto možnost, povolíte navigačnímu systému, aby při vypočítávání trasy využíval dopravní informace v reálném čase.

Pokud vaši trasu naruší události, může navigační systém navrhnout pro každou z nich objížďku a může také navrhnout, abyste je neobjížděli.

„Typy událostí“

Zvolte tuto možnost pro otevření seznamu typů událostí silničního provozu. U každého typu události:

- „Zvážit událost“: aktivujte tuto funkci, pokud chcete, aby systém zohlednil tuto událost při přípravě případného nového výpočtu trasy.

- „Viditelné“: aktivujte tuto funkci, chcete-li zobrazit dříve vybranou událost na trase.

Poznámka: další výše uvedené možnosti jsou k dispozici pouze pokud je aktivní funkce „Doprava“.

Dostupnost služeb „Číst údaje o provozu“ se může lišit.