Zpět na seznam

ASISTENCE ŘÍZENÍ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menu „Pomoc s řízením“

Na zahajovací obrazovce stiskněte „Nabídka“, „Vozidlo“ a poté „Pomoc s řízením“ pro přístup k následujícím prvkům:

- „Upoz.na opušť. pruhu“;

- „Asistent proudržení v jízdním pruhu“;

- „Nast. upoz. na opušť. pr.“;

- „Nast. asistenta pro udrž. v jízd. pruhu“;

- „Upozornění na vzdálenost“;

- „Aktivní brzdění“;

- „Sledování mrtvého úhlu“;

- „Nastavení upozornění o rychlosti“;

- „Kontrola trakce“;

- „Automatická dálková světla“.

„Upozornění na opuštění pruhu”

Tento systém upozorňuje řidiče na nechtěné přejetí plné nebo přerušované čáry. Další informace naleznete v uživatelské příručce k vozidlu.

Chcete-li systém aktivovat, zvolte nebo „On“.

„Asistent proudržení v jízdním pruhu“

Tento systém upozorní řidiče na nechtěné přejetí plné nebo přerušované čáry a spustí opravné opatření v podobě zásahu do řízení vozidla a jeho dráhy. Další informace naleznete v uživatelské příručce k vozidlu.

Pro aktivaci vyberte .

Z bezpečnostních důvodů provádějte tyto úkony při stojícím vozidle.

„Nast. upoz. na opušť. pr.“

Stiskněte toto menu pro nastavení hlasitosti a citlivosti upozornění na vyjetí z jízdního pruhu.

- „Hlasitost“: Stiskem „+“ nebo „-“ je možné nastavit úroveň hlasitosti (v pěti úrovních).

- „Citlivost”: Volbou „Nízká”, „Střední” nebo „Vysoká” je možné nastavit citlivost upozornění.

Poznámka: pokud je „Upoz.na opušť. pruhu“ přepnuto do polohy „OFF“, funkce „Nast. upoz. na opušť. pr.“ je označena šedě a nelze k ní získat přístup.

„Nast. asistenta pro udrž. v jízd. pruhu“

Zvolte tuto nabídku, chcete-li upravit sílu vibrací volantu a citlivost funkce upozornění na vyjetí z jízdního pruhu.

- „Vibrace“: vyberte „Nízká“, „Střední“ nebo „Vysoká“, chcete-li nastavit sílu vibrací.

- „Citlivost”: Volbou „Nízká”, „Střední” nebo „Vysoká” je možné nastavit citlivost upozornění.

Poznámka: Pokud je deaktivována funkce Asistent proudržení v jízdním pruhu, je menu „Nast. asistenta pro udrž. v jízd. pruhu“ označeno šedě a nelze k němu získat přístup.

„Upozornění na vzdálenost”

Tento systém upozorní řidiče, jakmile je příliš blízko k jinému vozidlu. Vyberte „On“ pro aktivaci tohoto systému. Více informací naleznete v uživatelské příručce k vozidlu.

„Aktivní brzdění”

Tento systém upozorní řidiče v případě nebezpečí srážky. Vyberte „On“ pro aktivaci tohoto systému. Další informace naleznete v uživatelské příručce k vozidlu.

„Sledování mrtvého úhlu”

Tento systém upozorní řidiče, jakmile se v mrtvém úhlu objeví jiné vozidlo. Vyberte „On“ pro aktivaci tohoto systému. Další informace naleznete v uživatelské příručce k vozidlu.

Z bezpečnostních důvodů provádějte tyto úkony při stojícím vozidle.

„Nastavení upozornění o rychlosti”

„Upozornění na rychlost”

Systém rozpozná jakékoli překročení rychlosti a řidiče na ně upozorní na přístrojové desce. Vyberte „On“ pro aktivaci tohoto systému. Další informace naleznete v uživatelské příručce k vozidlu.

„Zvukové upozornění na nadměrnou rychlost“

Při překročení rychlostního omezení systém upozorní řidiče. Vyberte „On“ pro aktivaci tohoto systému.

Poznámka: Upozornění na nadměrnou rychlost a zvukové upozornění na nadměrnou rychlost nelze aktivovat, pokud je deaktivováno upozornění na omezení rychlosti.

„Riziková oblast”

Pokud vozidlo vjíždí do oblasti, kde je měřena rychlost nebo do oblasti s vysokým nebezpečím, je na tuto skutečnost řidič upozorněn na přístrojové desce. Vyberte „On“ pro aktivaci tohoto systému.

Poznámka: Pokud je deaktivována funkce „Výstraha rychlosti”, je automaticky neaktivní i funkce „Riziková oblast”.

„Kontrola trakce”

Tento systém pomáhá omezit prokluzování poháněných kol a kontrolovat vozidlo při zrychlování nebo zpomalování. Máte možnost vybrat následující režimy:

- „Auto“;

- „Expert”.

Další informace naleznete v uživatelské příručce k vozidlu.

„Automatická dálková světla“

Tento systém rozsvěcí a zhasíná dálková světla automaticky. Více informací naleznete v uživatelské příručce k vozidlu.

Vynulování

Pro vymazání výběru stiskněte 1 a poté „Resetovat“.