Zpět na seznam

ANDROID AUTO™, CARPLAY™

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Android Auto™

představení

„Android Auto™“ je aplikace, kterou si můžete stáhnout pomocí chytrého telefonu, a která umožňuje používat některé aplikace v chytrém telefonu přímo z obrazovky multimediálního systému.

Poznámka: Chcete-li zjistit, zda je vaše vozidlo kompatibilní s aplikací Android Auto™, musí být funkce 1 „Integrace smartphonu uvedena v menu „Systém“ multimediálního systému.

První použití

- Prostřednictvím platformy ke stahování aplikací si aplikaci „Android Auto™“ stáhněte do telefonu a poté ji nainstalujte.

- Pomocí konektoru USB připojte telefon k multimediálnímu systému.

- postupujte podle pokynů na multifunkční obrazovce;

- Stiskněte tlačítko 2.

- přijmout požadavky na telefonu, aby bylo možné použít aplikaci „Android Auto™“;

- potvrďte stisknutím možnosti „Potvrdit“ na telefonu;

- stiskněte znovu tlačítko 2.

Dojde ke spuštění aplikace v multimediálním systému. Pokud popsaný postup v některém z bodů selže, opakujte celý postup znovu.

Z bezpečnostních důvodů provádějte tyto operace při stojícím vozidle.

Pro správnou funkčnost aplikace doporučujeme použít kabely USB doporučené výrobcem telefonu.

CarPlay™

představení

„CarPlay™“ je služba integrovaná v chytrém telefonu. Tato služba umožňuje používat některé aplikace telefonu přímo z obrazovky multimediálního systému.

Poznámka: Chcete-li zjistit, zda je vaše vozidlo kompatibilní se službou CarPlay™, musí být funkce 1 „Integrace smartphonu uvedena v menu „Systém“ multimediálního systému.

Z bezpečnostních důvodů provádějte tyto operace při stojícím vozidle.

První použití

- Pomocí konektoru USB připojte telefon k multimediálnímu systému,

- postupujte podle pokynů na multifunkční obrazovce;

- stiskněte tlačítko 3.

Dojde ke spuštění služby CarPlay™ v multimediálním systému.

Pokud popsaný postup v některém z bodů selže, opakujte celý postup znovu.

Po aktivování služby CarPlay™ se změní zobrazení ve spodní části multimediální obrazovky:

- když neprobíhá navádění po trase, zobrazuje se kompas;

- když probíhá navádění po trase, zobrazují se podrobnosti o vaší trase.

Poznámka: Služba „CarPlay™“ bude fungovat pouze tehdy, budete-li mít telefon připojený ke konektoru USB ve vozidle.

Pro správnou funkčnost aplikace doporučujeme použít kabely USB doporučené výrobcem telefonu.

Po aktivování aplikace Android Auto™ nebo služby CarPlay™ v multimediálním systému se změní zobrazení ve spodní části multimediální obrazovky:

- když neprobíhá navádění po trase, zobrazuje se kompas;

- když probíhá navádění po trase, zobrazují se podrobnosti o vaší trase.

Po aktivaci Android Auto™ or CarPlay™ získáte přístup k navigaci a hudebním aplikacím ve vašem chytrém telefonu. Pokud některou z těchto aplikací spustíte, začne fungovat místo již spuštěné aplikace systému R-Link. Můžete například použít buď navigační aplikaci Android Auto™/CarPlay™, nebo vlastní aplikaci multimediálního systému, ale ne obojí.

Pomocí tlačítek 4 zjistíte, zda jsou vaše aplikace spuštěné z Android Auto™ nebo CarPlay™, anebo z multimediálního systému.

Při používání Android Auto™ nebo CarPlay™ poběží některé funkce multimediálního systému i nadále na pozadí. Například pokud spustíte aplikaci „Android Auto™“ nebo službu „CarPlay™“ a na chytrém telefonu začnete využívat navigaci a v multimediálním systému vozidla bude zapnuté ještě rádio. V takovém případě rádio zůstane spuštěné „na pozadí“.

Poznámka::

- Aplikace Android Auto™ a CarPlay™ fungují pouze, když je váš telefon připojený ke konektoru USB ve vozidle.

- Multimediální obrazovku můžete nastavovat pomocí nastavení v telefonu.

Dostupnost funkcí Android Auto™ a CarPlay™ závisí na značce a modelu vašeho telefonu. Více informací naleznete na stránkách výrobce (pokud výrobce stránky má).

Jakmile se aplikace „Android Auto™“ nebo služba „CarPlay™“ v multimediálním systému spustí, je možné ve vozidle stisknout tlačítko aktivace rozpoznávání hlasu a následně ovládat některé funkce chytrého telefonu hlasem. Za tímto účelem na ovládání pod volantem stiskněte a podržte tlačítko 5 (více informací naleznete v kapitole „Používání hlasového rozpoznání“).

Návrat do rozhraní R-Link

Návrat do rozhraní R-Link:

- Na předním panelu multimediálního systému či na středové konzole stiskněte tlačítko „Home“ (Domů).

nebo

- Na obrazovce multimediálního systému stiskněte tlačítko 6.

Funkční menu

Funkční menu 7 obsahuje následující možnosti:

- seznam zařízení;

- uživatelská příručka k multimediálnímu systému;

- nastavení zvuku.

SYSTÉM R-LINK 2 S APLIKACÍ ANDROID AUTO TM

SYSTÉM R-LINK 2 S APLIKACÍ APPLE CARPLAY