Zpět na seznam

ZOBRAZIT MAPU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Přístup do prohlížeče mapy získáte z hlavního menu stisknutím „Navigace“ a potom volbou „Zobrazit mapu“. V mapě se můžete pohybovat pomocí multimediální obrazovky nebo pomocí centrálního ovládání, pokud je jím vaše vozidlo vybaveno.

Funkční menu „+

Stiskněte „+“ pro přístup k následujícím menu:

- „Využít toto místo jako…“;

- „Najít“;

- „Upravit informace na mapě“;

- „Přidat uložená místa“.

„Toto umístění můžete použít pro...“

Toto menu umožňuje použít vybranou pozici pro:

- vystředění mapy na pozici vozidla,

- navigaci k bodu na mapě,

- vyhledání bodu na mapě,

- přidání bodu na mapě do oblíbených,

- přidání bodu na mapě do BZ,

- opravení pozice vozidla.

„Najít“

Tato nabídka Vám umožňuje vystředit mapu na:

- Vaše bydliště,

- uloženou adresu,

- určitou adresu,

- jeden z posledních cílů,

- vyhledání nabíjecí stanice,

- bod zájmu;

- Vaši polohu;

- zeměpisnou šířku a délku.

„Upravit informace na mapě“

Tato nabídka vám umožňuje aktivovat/deaktivovat následující parametry mapy:

- provoz,

- názvy,

- body zájmu,

- nabíjecí stanice pro elektrické vozidlo,

- satelitní mapa,

- Souřadnice GPS GPS.

„Přidat uložená místa“

Toto menu umožňuje přidat vybranou pozici na mapě do uložených adres.

Dejte své oblíbené položce název, který si snadno zapamatujete. Navigační systém vždy nabídne název, obvykle adresu oblíbené položky. K vložení názvu stačí začít psát na dotykové obrazovce.

Z bezpečnostních důvodů provádějte tyto úkony při stojícím vozidle.