Zpět na seznam

VÝPIS VOLÁNÍ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Přístup do výpisu volání

Když je telefon připojený k systému, stiskněte „Záznamy o volání“ v menu „Telefon“.

Seznam volání řadí volání do čtyř kolonek:

7 Všechny hovory (přijaté, odchozí, zmeškané),

6 přijaté hovory,

5 zmeškané hovory,

4 volaná čísla.

U každého seznamu jsou kontakty seřazeny chronologicky od posledního po nejstarší.

Pohyb v seznamu volání

Stiskněte kolonku pro prohlížení jejího obsahu.

Seznam můžete prohlížet mačkáním tlačítek „Nahoru“ 2 nebo „Dolů“ 3.

Kontakt můžete vyhledat stisknutím tlačítka „Najít“ 1. Pokud má kontakt několik čísel, budete požádání o výběr čísla, které chcete volat. Po stisknutí čísla kontaktu se automaticky zahájí hovor.

Pro volání určitého kontaktu stiskněte dané číslo v seznamu volání.

Další informace naleznete v kapitole „Volání, přijetí hovoru“.

Aktualizace seznamu volání

Stiskněte „+“ a vyberte „Aktualizace údajů v telefonu“. O aktualizaci údajů Vás informuje zpráva.