Zpět na seznam

VOLÁNÍ, PŘIJETÍ HOVORU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

V menu „Telefon“ je možné zahájit telefonní hovor výběrem:

- kontaktu v seznamu,

- čísla ve výpisu volání,

- klávesnice pro zadání čísla.

Poznámka: Stisknutím tlačítek „Oblíbené“ na domovské stránce získáte přístup k oblíbeným číslům.

Poznámka: Z bezpečnostních důvodů raději používejte systém hlasového rozpoznání . Viz kapitola „Používání hlasového rozpoznávání“.

Volání ze seznamu kontaktů

Když je telefon připojený k systému, stiskněte „Telefonní seznam“ v menu „Telefon“.

Vyberte kontakt (pokud je u kontaktu několik čísel, budete požádáni o výběr čísla, které chcete volat), volání se automaticky spustí po stisknutí čísla kontaktu.

Volat číslo z výpisů hovorů

Když je telefon připojený k systému, stiskněte „Záznamy o volání“ v menu „Telefon“.

Stiskněte jednu ze čtyř výsečí, a potom vyberte kontakt/číslo pro zahájení hovoru.

Volání se zadáním čísla

Když je telefon připojený k systému, stiskněte „Vytočit číslo“ v menu „Telefon“.

Zadejte číslo prostřednictvím numerické klávesnice a stiskněte „Volání“.

Přijetí hovoru

Po přijetí hovoru se zobrazí obrazovka přijetí hovoru spolu s dostupnými informacemi o volajícím:

- jméno kontaktu (pokud je jeho číslo uloženo ve Vašem seznamu kontaktů nebo v seznamu oblíbených čísel),

- číslo volajícího (pokud není číslo uloženo ve Vašem seznamu kontaktů),

- nápis „Tajné číslo“ (pokud číslo nemůže být zobrazeno).

Ukončení hovoru

K přijetí hovoru stiskněte „Přijmout“.

K ukončení hovoru stiskněte „Konec volání“.

Je rovněž možné přijmout nebo ukončit hovor pomocí ovládání pod volantem.

Odmítnutí hovoru

K odmítnutí příchozího hovoru stiskněte „Odmítnout“. Volající osoba bude přesměrována do hlasové schránky.

Uvedení hovoru do režimu čekání

Viz kapitolu „Průběh komunikace“.

Používání hlasové schránky

Když je telefon připojený k systému, stiskněte „Konfigurace hlasové pošty“ v menu „Telefon“.

Konfigurace hlasové schránky

Pokud není hlasová schránka nakonfigurována, zobrazí se obrazovka konfigurace. Zadejte číslo hlasové schránky Vašeho mobilního operátora.

Volat hlasovou schránku

Když je telefon připojený k systému, stiskněte „Konfigurace hlasové pošty“ v menu „Telefon“. Systém zavolá do konfigurované hlasové schránky.

Z bezpečnostních důvodů provádějte tyto úkony při stojícím vozidle.