Zpět na seznam

VLOŽENÍ CÍLE CESTY

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menu „Navigace“

V hlavním menu stiskněte tlačítko „Navigace“.

V menu „Navigace“ stiskněte tlačítko „Jet do...“ a vložte cíl cesty.

Menu „Jet do...“

Toto menu nabízí různé způsoby vyznačení cíle:

- Zadání adresy z rubriky „Místa“ jedním z následujících způsobů:

- vložení úplné adresy (město, ulice a číslo),

- vyhledání poštovního směrovacího čísla,

- výběr centra města;

- výběr křížení nebo křižovatky,

- výběr „Domov“;

- výběr adresy z „Uložená místa“,

- výběr cíle cesty z „Poslední cílové body“,

- výběr cíle cesty podle parametru „Nabíjecí stanice“ (elektrické vozidlo);

- výběr adresy z „Bod zájmu“ (BZ),

- výběr „Bod na mapě“;

- výběr „Zeměpisné šířky“ a „Zeměpisné délky“.

„Domov“

Tato volba Vám umožní spustit navigaci k Vašemu bydlišti.

Pro vložení adresy Vašeho domova použijte menu „Nastavení“ a potom „Změnit domovské místo“.

„Uložená místa“

Položka „Uložená místa“ obsahuje zaznamenané preferované cíle (např. pracoviště).

- V menu „Jet do...“ vyberte sekci „Navigace“.

- Vyberte „Uložená místa“ a potvrďte.

- Zvolte adresu požadovaného cílového místa ze seznamu adres pro zahájení navádění.

Uložené adresy můžete spravovat v rámci menu „Nastavení“ - stačí zvolit možnost „Spravovat uložená místa“.

Poznámka: Ikona „Uložená místa“ umožňuje přístup k uloženým adresám a tlačítko „+“ umožňuje přidávat podle potřeby další adresy.

Z bezpečnostních důvodů provádějte tyto operace při stojícím vozidle.

Zadání „Místa

Tato volba Vám umožní zadat celou adresu nebo její část: zemi, město, ulici a domovní číslo.

Při prvním použití Vás systém požádá o výběr cílové země.

V následujících použitích můžete zadat jméno města nebo jeho PSČ na klávesnici 3. Systém Vám může v zóně 1 nabídnout více názvů měst.

- Stisknutím zobrazeného jména města dané město potvrdíte.

- Přístup k úplnému seznamu výsledků hledání získáte volbou možnosti „Seznam“ 2.

- Zvolte požadované město.

- Stejně postupujte také u polí „ulice“ a „Číslo domu“.

Poznámka: Systém uchová v paměti poslední zadaná města. Některé z nich můžete zvolit přímo stisknutím oblasti 1.

Poznámka: jsou přípustné pouze adresy známé systému v digitální mapě.

„Poslední cílové body“

Tato volba Vám umožňuje vybrat cíl cesty ze seznamu posledních použitých adres.

Tato uložení do paměti se provedou automaticky.

- V menu „Jet do...“ vyberte sekci „Navigace“ a v ní zvolte „Poslední cílové body“.

- V seznamu uložených cílových míst zvolte adresu pro zahájení navádění.

Z bezpečnostních důvodů provádějte tyto operace při stojícím vozidle.

„Dobíjecí stanice“

Tato nabídka umožňuje vyhledat nabíjecí stanici pro vaše elektrické vozidlo a k této stanici naplánovat cestu.

Poznámka: Osobní stanice lze spravovat v menu „Nastavení EV“. Další informace naleznete v kapitole „Nastavení navigace“.

Poznámka: Vaše oblíbené nabíjecí stanice jsou uložené v navigačním systému, zatímco kmenový seznam nabíjecích stanic je uložen na kartě SD.

Pouze seznam na mapě SD může být aktualizován a pouze osobní nabíjecí stanice je možné spravovat z navigačního systému.

„Bod zájmu“ (POI)

Bod zájmu (BZ) může být druh služeb, zařízení nebo turistická lokalita poblíž místa na trase (výchozí bod trasy, cílové město, po cestě apod.).

BZ jsou zařazeny do různých kategorií, jako např. restaurace, muzea, parkoviště apod.

Pro vyhledání bodu zájmu (BZ) máte na výběr několik možností:

- kategorie;

- název hledaného BZ.

V menu navigace vyberte sekci „Jet do...“, potom „Bod zájmu“ a potvrďte.

Vyhledávání BZ podle kategorií

- V menu „Jet do...“ vyberte sekci „Navigace“ a v ní zvolte „Bod zájmu“.

- Vyberte oblast: „V blízkosti mojí polohy“, „Ve městě“ nebo „Blízko domova“;

- Zvolte typ požadované kategorie.

- Ze seznamu návrhů vyberte hledaný bod zájmu a stisknutím tlačítka „Vybrat“ na obrazovce multimediálního systému zahajte navigaci k tomuto bodu.

Podle názvu hledaného bodu zájmu.

Zadejte název BZ, který chcete najít, systém ho automaticky vyhledá.

„Bod na mapě“

Tato funkce vám umožní stanovit cílové místo pomocí mapy. V menu „Navigace“ vyberte možnost „Jet do...“ a poté „Bod na mapě“.

Posouvejte mapu a umístěte kurzor na požadované cílové místo, poté volbu potvrďte: systém vypočítá trasu.

„Zeměpisná šířka/délka“

Tato funkce Vám umožní definovat cíl pomocí hodnot zeměpisné šířky a délky.

Potvrďte cíl.

Po zadání údajů o cíli cesty zobrazí systém přehled trasy pro potvrzení. Jakmile je trasa potvrzena, systém ji vypočítá. Ve výchozím nastavení systém vypočítá nejrychlejší trasu.

Poznámka: Kritérium výpočtu je možné změnit v nastaveních.

Na konci výpočtu systém zobrazí syntézu navigace a nabídne Vám dvě možnosti:

- „+“ umožňuje různými způsoby zobrazovat detaily trasy. Další informace včetně toho, jak měnit a ukládat trasy, naleznete v odstavci „Podrobnosti trasy“ v kapitole „Navádění“.

- „Hotovo“, navádění bude zahájeno.

Poznámka: Pokud volbu nepotvrdíte, tato stránka se po deseti sekundách zavře a automaticky se spustí navádění.

Poznámka: pokud je cíl cesty v závislosti na úrovni nabití vozidla dosažitelný, spustí se navádění. Pokud je úroveň nabití příliš nízká, nabídne systém vyhledání nabíjecí stanice na trase.

Poznámka: „IQ Routes™“ je funkce pro optimalizaci času jízdy na základě statistických údajů a umožňuje vypočítat itinerář podle průměrné doby jízdy podle dní a hodin. Pro aktivaci nebo deaktivaci této funkce přejděte na kapitolu „Nastavení navigačního systému“.

Záruka aktualizace map

Po dodání nového vozidla máte lhůtu přibližně 60 dní pro bezplatnou aktualizaci souboru map.

Po uplynutí této doby budou aktualizace zpoplatněny.

Pro více informací se obraťte na značkový servis.

Z bezpečnostních důvodů provádějte tyto operace při stojícím vozidle.

Shrnutí vybrané trasy

Shrnutí se zobrazí na konci výpočtu trasy, jakmile zadáte cíl cesty.

Displej nabízí dvě výseče:

- Karta „Journey“ (Jízda) 4 umožňuje zobrazit souhrnné informace o zvolené trase.

- Karta „Live“ 5 umožňuje zobrazit dopravní informace v reálném čase (předplacená služba).

Poznámka: Stiskněte jednu z výsečí pro zobrazení jejího obsahu.

Poznámka: výběr zdroje příjmu dopravních informací vybírá automaticky multimediální systém (LIVE pokud máte k uvedené službě přístup).

Zvláštní funkce pro elektrická vozidla

Uskutečnitelná část cesty se na mapě zobrazuje zeleně. Část cesty, kterou bez nabití nelze ujet, se zobrazuje červeně.

Pokud je úroveň nabití Vašeho vozidla dostatečná, zobrazí se ve výseči trasy 4 startovací praporek.

Pokud úroveň nabití Vašeho vozidla není dostatečná, zobrazí se startovací praporek s bleskem na červeném pozadí ve výseči trasy 4.