Zpět na seznam

TAKE CARE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Přejděte do menu „TAKE CARE“.

Umístění ionizátoru vzduchu a systému sledujícího kvalitu venkovního vzduchu.

„Ionizátor“

Ionizér vzduchu funguje ve dvou režimech:

- „Čistý“: Pomáhá snížit množství bakterií a alergenních částic ve vzduchu.

- „Relaxační“: Vytváří za jízdy zdravou a uvolňující atmosféru díky emisi iontů.

- „Off“ (vypnutí emise).

Emise iontů se vypne automaticky po 30 minutách od volby tohoto režimu.

Můžete aktivovat/deaktivovat automatické zapnutí výběrem možnosti „Spusťte ionizátor při každém nastartování vozidla.“. Stisknutím „Hotovo“ potvrdíte výběr.

„Kvalita venkovního vzduchu“

Toto menu umožňuje zobrazení grafu kvality vzduchu.

Graf zobrazí hodnocení úrovně kvality venkovního vzduchu za posledních 15 minut používání.

Tyto tři piktogramy ukazují úroveň kvality (tedy od vzduchu nejméně po nejvíce znečištěný):

.

Z bezpečnostních důvodů provádějte tyto operace při stojícím vozidle.