Zpět na seznam

SPRÁVA SEZNAMU V TELEFONU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Stáhnout seznam kontaktů z telefonu

Ve výchozím nastavení je při spárování a připojení telefonu synchronizace kontaktů automatická. Multimediální systém vás varuje, že údaje vašeho mobilního zařízení budou po dokončení synchronizace aktualizovány.

Pro deaktivaci automatické synchronizace přejděte na odstavec „Nastavení telefonu“ v tomto dokumentu.

Paměť systému je omezena a je možné, že nedojde k importu všech kontaktů z vašeho telefonu.

Poznámka: Kontakty uložené na SIM kartě SIM ve vašem telefonu se nezobrazují. Viditelné jsou pouze kontakty uložené v telefonu.

Poznámka: Pro přístup do telefonního seznamu přes multimediální systém musíte povolit sdílení dat na svém telefonu. Přejděte na kapitolu „Spárovat, odpojit telefon“ a konzultujte příručku Vašeho telefonu.

Aktualizace seznamu kontaktů

Můžete ručně aktualizovat kontakty z telefonu do adresáře handsfree systému prostřednictvím Bluetooth® (pokud to Váš telefon umožňuje).

V menu „Telefon“ vyberte „Telefonní seznam“, potom vyberte menu „+“ a stiskněte „Aktualizovat data telefonu“.

Přidání kontaktu k Oblíbeným

V menu „Telefon“ zvolte možnost „Telefonní seznam“ a poté na multimediálním displeji vyberte kontakt, který chcete přidat. Poté stiskněte tlačítko menu „+“ a následně možnost „Přidat k oblíbeným“.

Poznámka: Na zahajovací stránce stiskněte tlačítko „Oblíbené“, čímž získáte přístup k oblíbeným číslům.

Důvěrnost

Seznam kontaktů každého telefonu je uchován v paměti hands-free systému.

Z důvodu důvěrnosti údajů je každý stažený seznam kontaktů viditelný, pouze pokud je připojený příslušný telefon.