Zpět na seznam

SPÁROVÁNÍ, ODPOJENÍ TELEFONU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Přístup do menu Telefon

V hlavním menu stiskněte tlačítko „Telefon“.

Poznámka: Pokud se systémem není spárován žádný telefon, je přístupná pouze položka „Nastavení“.

Spárování prvního telefonu

Pro spárování telefonu s navigačním systémem R-Link máte k dispozici dvě metody:

První metoda spárování z R-LINK

Aktivujte připojení Bluetooth® na Vašem telefonu a nastavte jeho status na „viditelný“.

Seznam kompatibilních telefonů naleznete na stránkách https://easyconnect.renault.com.

Na displeji se zobrazí zpráva, která nabídne vyhledání přístroje.

Stiskněte „Ano“ a multimediální systém vyhledá telefony.

V seznamu vyberte Váš telefon. Podle modelu, a pokud to systém vyžaduje, vložte kód Bluetooth® do telefonu, aby došlo ke spárování s multimediálním systémem, nebo potvrďte požadavek na spárování. Váš telefon může vyžadovat povolení sdílení kontaktů a výpisu hovorů, toto povolení potvrďte, abyste k těmto informacím měli přístup přes multimediální systém.

Druhá metoda spárování z telefonu

Na svém telefonu aktivujte připojení R-LINK a nastavte jeho status na „viditelný“.

Na svém telefonu spusťte vyhledávání zařízení Bluetooth®.

V seznamu telefonu vyberte položku „Renault R-Link“.

Spárování dalšího telefonu

Na telefonu aktivujte připojení Bluetooth®.

V menu „Telefon“ stiskněte „Nastavení“ a potom „Spravovat přístroje“.

V seznamu spárovaných telefonů v menu „Spravovat přístroje“ stiskněte tlačítko „Přidat přístroj“ pro přidání telefonu do seznamu.

Odebrání telefonu

V hlavním menu zvolte „Telefon“, „Nastavení“, a potom „Spravovat přístroje“.

V seznamu spárovaných telefonů v menu „Spravovat přístroje“ stiskněte tlačítko funkčního menu a poté „Odebrat zařízení“. Na obrazovce multimediálního systému zvolte zařízení, u kterého chcete zrušit párování, a poté stiskněte „Vymazat“.

Z bezpečnostních důvodů provádějte tyto úkony při stojícím vozidle.