Zpět na seznam

PROVOZNÍ ZÁVADY

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Systém

Popis

Příčiny

Řešení

Multifunkční displej se nerozsvítí.

Teplota uvnitř vozidla je pod −20 °C.

Zapněte ventilaci, aby teplota stoupla nad −20 °C.

Nezobrazí se žádný obrázek.

Obrazovka je v úsporném režimu.

Ověřte, zda obrazovka není v úsporném režimu.

Není slyšet žádný zvuk.

Hlasitost je na minimu nebo je v režimu pauza.

Zvyšte hlasitost nebo deaktivujte pauzu.

Levý, pravý nebo zadní reproduktor nevydává žádný zvuk.

Nastavení balance nebo fader není správné.

Nastavte správně balance nebo fader zvuku.

Nezobrazí se žádná mapa.

SD karta chybí nebo je poškozená.

Ověřte přítomnost karty SD.

Telefon

Popis

Příčiny

Řešení

Není slyšet žádný zvuk ani zvonění.

Mobilní telefon není připojen nebo spojen se systémem.

Hlasitost je na minimu nebo je v režimu pauza.

Zkontrolujte, zda je mobilní telefon zapnutý nebo připojený k systému. Zvyšte hlasitost nebo deaktivujte pauzu.

Nelze volat.

Mobilní telefon není připojen nebo spojen se systémem.

Zkontrolujte, zda je mobilní telefon zapnutý nebo připojený k systému. Odemkněte klávesnici telefonu.

Navádění

Popis

Příčiny

Řešení

Pozice vozidla na obrazovce neodpovídá jeho skutečné poloze, nebo kontrolka GPS na obrazovce zůstává šedá nebo žlutá.

Špatná lokalizace vozidla způsobená příjmem GPS.

Přemístěte vozidlo na místo, kde budete mít dobrý příjem signálu GPS.

Indikace ukazované na obrazovce neodpovídají skutečnosti.

SD karta již není aktuální.

Soubor map není aktuální

Stáhněte si aktualizace prostřednictvím www.myrenault.com.

Na obrazovce se nezobrazují informace týkající se silničního provozu.

Navádění není aktivováno.

Předplatné není aktivní

Zkontrolujte, zda je navádění aktivováno. Zvolte cíl a zahajte navádění.

Některé položky nabídky nejsou k dispozici.

Dle aktuálního ovládání nejsou určité sekce dostupné.

Hlasové navádění není k dispozici.

Navigační systém nezaznamenává změny směru.

Hlasové navádění nebo navádění je deaktivováno.

Zvyšte hlasitost. Zkontrolujte, zda je hlasové navádění aktivováno. Zkontrolujte, zda je navádění aktivováno.

Hlasové navádění neodpovídá skutečnosti.

Hlasové navádění se může měnit podle prostředí.

Řiďte podle skutečných podmínek.

Nabízená trasa nezačíná nebo nekončí na požadovaném místě.

Místo není systémem rozpoznáno.

Zadejte silnici blízkou požadovanému místu.

Systém automaticky vypočte objížďku.

Priority oblastí, kterým je třeba se vyhnout, nebo omezení v dopravě ovlivňují výpočet trasy.

Deaktivujte funkci „Nastavení vyloučených oblastí“.

Hlasové rozpoznávání

Popis

Příčiny

Řešení

Systém nerozpoznal vyslovené hlasové ovládání.

Vyslovené hlasové ovládání nebylo rozpoznáno.

Čas pro vyslovení hlasového povelu vypršel.

Hlasové ovládání je narušováno hlučným okolím.

Uživatel hovořil po zaznění zvukového signálu.

Zkontrolujte, zda je vyslovené hlasové ovládání vůbec zadáno (přejděte na kapitolu „Používání hlasového ovládání“). Vyslovte hlasový povel během vyhrazeného času.

Hlasový povel vyslovte v tichém prostředí.