Zpět na seznam

PŘÍPRAVA TRASY

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Trasy

Navigační systém můžete použít pro předběžné zobrazení trasy.

Za tímto účelem vyberte minimálně tři body: výchozí bod, jeden nebo více bodů na trase a cíl Vaší cesty.

Např. pro zjištění doby trvání cesty před výjezdem nebo prohlédnutí trasy cesty, kterou plánujete.

Pro plánování trasy:

- V hlavním menu vyberte možnost „Navigace“ a potom možnost „Itineráře“.

- Zvolte výchozí bod, jako byste to udělali pro vložení cíle.

- vyberte jeden nebo více bodů na trase;

- Zvolte bod příjezdu.

- Jakmile je trasa vytvořena, uložte ji a spusťte navádění stisknutím tlačítka „+“ a potom „OK“. Systém vypočte trasu a umožní zobrazit detaily.