Zpět na seznam

PŘIPOJENÍ, ODPOJENÍ TELEFONU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Připojení spárovaného telefonu

Žádný telefon, který nebyl předběžně spárován se systémem hands-free, nemůže být k systému připojen. Přejděte na odstavec „Spárování telefonu“ kapitoly „Spárovat, odebrat telefon“.

Váš telefon musí být připojen k systému hands-free, aby byl možný přístup ke všem jeho funkcím.

Automatické připojení

Po zapnutí zapalování vozidla systém handsfree vyhledá spárované telefony v okolí (pokud je aktivováno připojení Bluetooth®).

Vyhledávání začne od posledního spárovaného telefonu.

Poznámka: Dejte přednost výběru automatického rozpoznávání přístrojů.

Ruční připojení (změna připojeného telefonu)

V menu „Telefon“ stiskněte „Nastavení“, potom „Správa zařízení“. Poté se zobrazí seznam již spárovaných telefonů.

Vyberte telefon ze seznamu telefonů k připojení a stiskněte tlačítko „Přidat přístroj“.

Odpojení telefonu

V menu „Telefon“ stiskněte „Nastavení“, potom „Správa zařízení“.

Vyberte ze seznamu telefon, který chcete odpojit.

Vypnutí telefonu má také za následek jeho odpojení.

Poznámka: pokud ve chvíli odpojení Vašeho telefonu probíhá hovor, bude hovor automaticky přesměrován pouze na Váš telefon.