Zpět na seznam

POUŽÍVÁNÍ HLASOVÉHO ROZPOZNÁNÍ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Systém rozpoznávání hlasu

Multimediální systém je vybaven systémem hlasového rozpoznání, kterým lze ovládat některé funkce a aplikace multimediálního systému a vašeho telefonu. To vám umožňuje používat multimediální systém nebo telefon a mít přitom ruce stále na volantu.

Aktivace funkce hlasového rozpoznání multimediálního systému

Pomocí hlasového ovládání je možné zavolat na číslo v telefonním seznamu, vložit cíl cesty, změnit rádiovou stanici atp., aniž by bylo nutné dotknout se displeje. Krátce stiskněte tlačítko 1 hlasového rozpoznání, které je umístěno na volantu nebo 2 na sloupku řízení. Multimediální obrazovka zobrazí hlavní menu hlasového ovládání.

V hlavním menu hlasového ovládání lze hlasem ovládat tři funkce multimediálního systému:

- navádění,

- telefon,

- instalované aplikace.

Poznámka: Poloha tlačítka pro aktivaci funkce hlasového rozpoznání se u různých vozidel liší. Více informací naleznete v uživatelské příručce k vozidlu.

Ukazatel hlasového rozpoznání 3

Ukazatel hlasového rozpoznání 3 se skládá z barevných značek a centrální ikonky.

Barevné značky

Barevné značky slouží k optimalizaci hlasového rozpoznání:

- zelená značka: optimální hlasové rozpoznávání,

- oranžová značka: správné hlasové rozpoznávání,

- červená značka: průměrné hlasové rozpoznávání.

Centrální ikonka

Podle stavu systému se mohou zobrazit různé centrální ikonky:

- Ikona „Mikrofon“: Systém je připraven přijmout hlasový příkaz.

- Ikona „Načítání“: Systém stahuje údaje.

- Ikona „Reproduktor“: Systém vám dává informace syntetickým hlasem.

Ovládání navigace pomocí funkce hlasového rozpoznání multimediálního systému

Pomocí hlasového ovládání multimediálního systému je možné zadat adresu do navigace. Za tímto účelem:

- Stiskněte tlačítko hlasového ovládání pro zobrazení hlavního menu hlasového ovládání.

- Jakmile systém vydá zvukový signál, řekněte „Cílové místo“.

- Řekněte „Místa“ a nadiktujte úplnou adresu cíle cesty (číslo domu, jméno ulice, cílové město).

- Systém Vám ukáže zadanou adresu, potvrďte cíl cesty pro zahájení navádění.

Poznámka: Mluvte nahlas a srozumitelně. Použijte ukazatel hlasového rozpoznání pro optimalizaci hlasového rozpoznání.

Poznámka: V hlavním menu hlasového ovládání je možné zadat i adresu nebo poslední cíl cesty. Za tímto účelem stiskněte tlačítko hlasového ovládání, řekněte „Místa“ nebo „Poslední cílové body“ a vyslovte adresu nebo vyberte cíl cesty.

Pokyny týkající se navigace

Použití navigačního systému v žádném případě nenahrazuje odpovědnost ani ostražitost řidiče při řízení vozidla.

Volání kontaktu/čísla pomocí funkce rozpoznávání hlasu

Pomocí funkce hlasového ovládání v multimediálním systému je možné zavolat na kontakt v telefonním seznamu nebo na určité číslo. Za tímto účelem:

- Zkontrolujte, zda je váš telefon připojený k multimediálnímu systému (viz kapitolu „Připojení, odpojení telefonu“).

- Stiskněte tlačítko hlasového ovládání pro zobrazení hlavního menu hlasového ovládání.

- Jakmile systém vydá zvukový signál, řekněte „Telefon“.

- Vyslovte jméno kontaktu, který chcete volat, nebo nadiktujte číslo telefonu, který chcete kontaktovat.

Poznámka: Doporučujeme diktovat jednotlivé cifry telefonního čísla jednu po druhé.

- Systém ukáže zadané číslo. Řekněte „Volání“ pro volání na nadiktované číslo, nebo „Odstranit“ pro nadiktování jiného čísla.

Poznámka: Volat na uložený kontakt nebo číslo můžete rovněž z hlavního menu hlasového ovládání. Za tímto účelem stiskněte tlačítko hlasového ovládání a vyslovte jméno kontaktu nebo číslo, kterému chcete volat.

Poznámka: Číslo nebo jméno kontaktu je možné hlasově zadat přímo z hlavní strany. Pro poslech syntetického hlasu, který hlásí jméno nebo telefonní číslo kontaktu, stiskněte tlačítko „mute“ na ovládání pod volantem.

Spuštění aplikace multimediálního systému pomocí funkce hlasového rozpoznání

Pomocí funkce hlasového ovládání multimediálního systému je možné spustit aplikaci multimediálního systému. Za tímto účelem:

- Stiskněte tlačítko hlasového ovládání pro zobrazení hlavního menu hlasového ovládání.

- Jakmile systém vydá zvukový signál, řekněte „Aplikace“.

- Vyslovte název aplikace, kterou chcete spustit, abyste ji mohli okamžitě začít používat.

Poznámka: Funkci R-Link Store můžete spustit i z hlavního menu hlasového ovládání. Za tímto účelem stiskněte tlačítko hlasového ovládání a řekněte „Spustit aplikaci R-Link Store“.

Aktivace funkce hlasového rozpoznání telefonu s navigačním systémem

Chcete-li používat hlasové rozpoznání spolu s multimediálním systémem, postupujte takto:

- Připojte telefon k multimediálnímu systému (viz kapitolu „Připojení, odpojení telefonu“).

- Zkontrolujte, zda je funkce hlasového rozpoznání kompatibilní s vaším multimediálním systémem.

Poznámka: Pokud je hlasové rozpoznání vašeho telefonu kompatibilní s multimediálním systémem, v menu „Správa zařízení“ se zobrazí piktogram 4. Další informace naleznete v kapitolách „Připojení, odpojení telefonu“ a „Párování a zrušení párování telefonu“.

Poznámka: Chcete-li použít funkci hlasového ovládání vašeho telefonu s multimediálním systémem, ujistěte se, že se nacházíte v oblasti pokryté sítí.

Chcete-li pomocí multimediálního systému zapnout hlasové ovládání vašeho telefonu, stiskněte a podržte tlačítko hlasového rozpoznání, kterým je vozidlo vybaveno. Na multimediální obrazovce se zobrazí hlavní menu hlasového ovládání vašeho telefonu.

Chcete-li ve svém telefonu restartovat systém hlasového rozpoznání, krátce stiskněte tlačítko hlasového rozpoznání, kterým je vozidlo vybaveno.

Chcete-li pomocí multimediálního systému vypnout hlasové ovládání vašeho telefonu, stiskněte a podržte tlačítko hlasového rozpoznání, kterým je vozidlo vybaveno.

V hlavním menu hlasového ovládání můžete hlasem ovládat některé funkce a aplikace ve vašem telefonu.

Hlasové rozpoznání je neaktivní:

- Během couvání.

- V průběhu hovoru.

Poznámka: Po několika sekundách nečinnosti se relace hlasového rozpoznání automaticky deaktivuje.

Pokud používáte funkci hlasového rozpoznání vašeho telefonu s multimediálním systémem, může přenos mobilních dat nezbytný pro její fungování znamenat dodatečné náklady, které nejsou zahrnuty v předplatném vašeho telefonu.